Paralització de la despesa en R+D

INEDesprés d’un llarg període de creixement, la despesa en R+D porta dos anys sense augmentar a l’Estat espanyol. Així ho confirmen els resultats provisionals de l’Estadística de I+D 2010, publicats per l’Instituto Nacional de Estadística (INE). L’any 2010 la despesa interna espanyola en R+D ha sigut de 14.588,5 milions d’euros (M€), amb un augment del 0,05% respecte a l’any 2009, que va baixar un 0,81%. En relació al Producte Interior Brut (PIB), la despesa del 2010 ha representat el 1,39% del PIB espanyol. Les comunitats autònomes que han realitzat un major esforç en activitats d’R+D han sigut Madrid (2,02% del PIB), Navarra (1,97%), el País Basc (1,95%) i Catalunya (1,63%). Ara bé, tots aquests territoris han registrat lleus decreixements respecte al 2009 (per exemple, els 3.227,2 M€ de Catalunya suposen un descens del 1,74% en relació a l’any anterior). Pel que fa al País Valencià, la despesa ha sigut de 1.081 M€ (1,06% del PIB), amb una davallada del 3,51%. Destaca l’evolució positiva de les Illes Balears, amb un creixement interanual del 10,6% l’any 2010 (110,4 M€ i 0,41% del PIB).

Per sectors d’execució, l’any 2010 les empreses espanyoles presenten el major percentatge sobre la despesa total en R+D (51,6%, que inclou les Institucions Privades Sense Finalitat de Lucre (IPSFL)), seguit de l’ensenyament superior (28,3%) i de les administracions públiques (20,1%). Malgrat això, a l’Estat espanyol i a la majoria de les comunitats autònomes la despesa privada en R+D ha baixat. Així, a Catalunya, les empreses i les IPSFL han executat una despesa en R+D de 1.833,5 M€ l’any 2010, per sota dels 1.917,7 M€ del 2009. D’aquesta manera es consolida un procés de reducció del pes relatiu del sector privat en la inversió catalana en R+D: l’any 2000 representava un 68,4% del global (un percentatge semblant a la mitjana europea), mentre que l’any 2010 ha baixat al 56,8%.

En referència al personal d’R+D, 222.022 persones en Equivalència a Dedicació Plena (EDP) s’han dedicat a activitats de recerca a Espanya, un 0,6% més que l’any anterior. Pel que fa a Catalunya, el personal total dedicat a l’R+D ha passat de 47.324 a 46.336 persones en EDP; això significava un descens del 2,1%. Al País Valencià, les 19.739 persones en EDP representen un lleu creixement del 0,2%. D’altra banda, les Illes Balears han registrat un important augment del 20,9% respecte a l’any 2009, assolint les 2.137 persones en EDP (2010).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’INE així com altres entrades del blog sobre aquest tema, i l’apartat de Context del portal MERIDIÀ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter