Què patenten els nostres inventors?

OEPMLes patents constitueixen un indicador clau de la producció tecnològica d’un sistema d’R+D+I. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha realitzat una cerca exhaustiva de les sol·licituds de patents catalanes, valencianes i balears presentades a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el període 2000-2008. A la base de dades Invenciones y diseños en español (INVENES) s’han buscat els sol·licitants amb codi postal dels territoris de llengua i cultura catalanes, així com les patents dels centres del CSIC localitzats a les tres comunitats autònomes. S’han exclòs els models d’utilitat, així com les patents presentades a l’European Patent Office (EPO) i les corresponents al Patent Cooperation Treaty (PCT).

L’Informe Patents sol·licitades a l’OEPM, per tipus d’entitats de recerca i codis CCAE93 permet analitzar la producció tecnològica a partir de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE93, dades només aplicables a empreses). A la vegada, cal tenir en compte que els sol·licitants particulars s’agrupen a la tipologia “Sense determinar”.

D’altra banda, l’Informe Patents sol·licitades a l’OEPM, per tipus d’entitats de recerca i codis CIP facilita la caracterització de les patents segons la Classificació Internacional de Patents (CIP).

A continuació, s’analitzen els resultats obtinguts per territoris i anys (1), tipus de sol·licitants (2) i codis CIP (3).

1) Territoris i anys

Durant el període 2000-2008, a l’Estat espanyol s’han sol·licitat 20.186 patents, de les quals un 36% corresponen als territoris de llengua i cultura catalanes. En termes absoluts tots els territoris presenten una tendència de creixement moderat.

Catalunya ha presentat 4.845 sol·licituds (un 24% del global estatal) i ha passat de 515 patents (any 2000) a 552 (2008), amb un nivell màxim l’any 2006 (569). Cal tenir en compte que les dades més recents són provisionals i poden canviar degut als retards legals a l’hora de publicar la informació de patents.

Les Illes Balears han comptat amb 170 sol·licituds (un 0,8% estatal), que han crescut de 18 (any 2000) a 20 patents (2008), amb un nivell màxim l’any 2007 (26).

El País Valencià ha assolit un 11,2% del global espanyol, amb 2.267 patents sol·licitades. La seva evolució també és positiva: de 226 (any 2000) a 262 (2008), amb un pic l’any 2007 (282).

2) Tipus de sol·licitants

Catalunya - Patents OEPM (2000-2008)A Catalunya, les empreses ocupen la primera posició (57,5%), seguides dels sol·licitants particulars (31,5%). A força distància, se situen les universitats (7,8%), els instituts i centres de recerca (2,0%), i les altres entitats (1,2%).

Per codis d’activitat econòmica de les empreses catalanes, ocupen les primeres posicions les indústries químiques i farmacèutiques i les de construcció de maquinària i equips mecànics, seguides de les empreses de comerç a l’engròs i les dedicades a altres activitats empresarials (consultoria, assessoria, màrqueting i publicitat, serveis tècnics i d’R+D, etc.).

D’altra banda, a les Illes Balears són capdavanters els particulars (64,7%), molt per sobre de les empreses (18,8%), la universitat (14,7%) o els instituts i centres de recerca (0,6%). Finalment, el País Valencià mostra el mateix pes relatiu de les empreses i dels particulars, amb un 39,7% per a cada sector. Les universitats (16,4%), els instituts i centres de recerca (1,9%) i les altres entitats (2,2%) presenten percentatges inferiors.

Patents Illes Balears (2000-2008)Patents País Valencià (2000-2008)

3) Codis CIP

L’estudi per codis CIP permet obtenir una imatge precisa de l’especialització tecnològica de cada territori. Ara bé, cal tenir en compte que quan una patent correspon a múltiples camps tecnològics s’ha comptabilitzat cada codi de la CIP, fet que repercuteix en el recompte total de l’informe. Tot seguit es mostren els cinc codis amb major nombre de patents per cada territori durant el període 2000-2008.

Catalunya

A61 – Ciències mèdiques o veterinàries; Higiene (inclou Farmàcia) (10,9% del total)
B65 – Manutenció; Embalatge; Emmagatzematge; Manipulació de materials prims o filiformes (6,6%)
C07 – Química orgànica (5,0%)
E04 – Edificis (4,7%)
B60 – Vehicles en general (4,1%)

Illes Balears

A61 – Ciències mèdiques o veterinàries; Higiene (inclou Farmàcia) (13,9%)
A23 – Aliments o productes alimentaris; El seu tractament (6,7%)
B63 – Vaixells o altres embarcacions flotants; Els seus equipaments (5,0%)
B60 – Vehicles en general (3,8%)
A01 – Agricultura; Silvicultura; Cria; Caça; Captura; Pesca (3,8%)

País Valencià

E04 – Edificis (5,8%)
A61 – Ciències mèdiques o veterinàries; Higiene (inclou Farmàcia) (5,8%)
B65 – Manutenció; Embalatge; Emmagatzematge; Manipulació de materials prims o filiformes (5,1%)
G01 – Metrologia; Assajos (4,0%)
A47 – Mobiliària; Articles o aparells d’ús domèstic (3,9%)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’OEPM o bé altres entrades sobre patents d’aquest blog. A més, podeu accedir a l’apartat de Patents i al servei de Cerca del portal web MERIDIÀ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter