TDX, repositori oficial per a les tesis de les universitats catalanes

L’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de doctorat, aprovat el mes de desembre de 2011, estableix que les tesis llegides i aprovades a les universitats del sistema universitari de Catalunya han de ser introduïdes en un repositori institucional. Aquest dipòsit oficial  d’informació digital de les tesis és el TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Actualment disposa de 11.161 tesis llegides a les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, 710 de la resta d’universitats espanyoles i 32.614 consultables a través del protocol OAI-PMH.

Aquest acord del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és important ja que interpreta i desenvolupa el Reial decret 99/2011,  de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat i, en concret, els requeriments de l’article 14.5. Aquest punt explicita que cal depositar la tesi doctoral aprovada  en un repositori institucional i remetre en format electrònic un exemplar de la mateixa.

D’altra banda, el CIC també vol promoure un model de formació doctoral en què hi col·laborin altres organismes i entitats implicades en l’R+D, tant a nivell estatal com internacional, i on les escoles de doctorat exerceixin un paper essencial. En aquest sentit, aquest decret pot ajudar a delimitar i definir els diferents aspectes referents als programes de doctorat i a la creació, organització i funcions de les escoles de doctorat previstes.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’acord al lloc web del CBUC. També  podeu accedir al Núm. 35 del Boletín Oficial del Estado (BOE), que exposa el Reial decret 99/2011 de regulació dels ensenyaments oficials de doctorat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter