Quina recerca fan els nostres investigadors novells?

INELa formació acadèmica d’un investigador culmina amb la defensa i aprovació de la tesi per obtenir el grau de doctor. Per tant, les dades sobre tesis doctorals són un indicador fonamental d’un sistema científic, perquè demostra la seva capacitat per a formar nous investigadors i per avançar línies de recerca i publicacions futures.

Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Tesis doctorals, per àrees científiques i estudis amb les dades del curs 2009-2010 sobre les tesis aprovades a les universitats d’Espanya, de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià. La informació s’ha extret de l’Estadística de enseñanza universitaria que elabora anualment l’Instituto Nacional de Estadística (INE), mitjançant les dades que li proporcionen les universitats. A l‘informe s’hi pot consultar el nombre de tesis i el percentatge respecte al total espanyol per universitats, grans àrees científiques i estudis.

En els darrers 11 cursos acadèmics, el pes relatiu dels territoris de llengua i cultura catalanes respecte al global estatal ha passat d’un 28,1% (curs 2008-2009) fins a un 29,6% (curs 2009-2010). A continuació, s’analitzen els resultats obtinguts per territoris (1), universitats (2), grans àrees científiques (3) i estudis (4).

1) Territoris

En termes generals, les estadístiques del curs 2009-2010 reflecteixen un augment de la producció de tesis doctorals. Així, les 8.596 tesis aprovades a Espanya representen un increment de 681 respecte a les 7.915 del curs 2008-2009. Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, a Catalunya (1.703 tesis) i al País Valencià (813) també s’aprecia aquest creixement del nombre de tesis, 109 i 52 respectivament, que equival a un 19,8% i un 9,5% de la contribució al total espanyol. D’altra banda, però, es percep un decreixement considerable d’aquesta producció científica a les Illes Balears (0,3% del total espanyol), territori en el qual s’han aprovat 27 tesis, 32 menys que el curs anterior.

2) Universitats

En el curs 2009-2010, les 5 universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes amb major nombre de tesis aprovades han sigut les següents:
– Universitat de Barcelona (UB): 528
– Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 468
– Universitat de València (UV): 296
– Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): 282
– Universitat Politècnica de València (UPV): 240

3) Àrees científiques

Pel que fa a la distribució en grans àrees científiques des del curs 1999-2000, tots els territoris evidencien el predomini de les ciències experimentals i de la salut, amb uns percentatges superiors al 40%. Per contra, les àrees de les humanitats i de l’enginyeria i la tecnologia només superen el 15% en un cas: l’àrea tecnològica al País Valencià.

Tesis Espanya Tesis Catalunya
Tesis País Valencià Tesis Illes Balears

4) Estudis

L’anàlisi per estudis permet fer-se una imatge precisa de l’especialització científica de cada territori o universitat. Ara bé, cal tenir en compte que l’INE classifica les tesis segons l’estudi de procedència del doctorand. Tot seguit es mostren els cinc estudis amb major nombre de tesis per cada territori des del curs 1999-2000 al 2009-2010.

Espanya
– Medicina: 9.231
– Ciències biològiques: 7.889
– Ciències químiques: 5.935
– Dret: 3.842
– Ciències econòmiques i empresarials: 3.671

Catalunya
– Ciències biològiques: 1.729
– Medicina: 1.577
– Ciències químiques: 1.216
– Ciències econòmiques i empresarials: 653
– Ciències físiques: 591

País Valencià
– Medicina: 932 tesis
– Ciències biològiques: 624
– Ciències químiques: 535
– Enginyeria informàtica: 380
– Dret: 372

Illes Balears
– Ciències biològiques: 79
– Ciències físiques: 39
– Ciències químiques: 35
– Dret: 34
– Enginyeria informàtica: 32

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’INE i l’apartat sobre Tesis doctorals d’aquest bloc.

Una resposta a Quina recerca fan els nostres investigadors novells?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter