Catalunya supera la mitjana europea en patents biotecnològiques

EPO
La segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC2) defineix la Biotecnologia com l’aplicació de les ciències biològiques, especialment de la genètica, als processos tecnològics i industrials. Per tant, la investigació biotecnològica representa un element clau de qualsevol sistema d’R+D+I.

Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Patents de Biotecnologia sol·licitades a l’European Patent Office (EPO), amb les dades 1996-2008 procedents d’Eurostat. Cal tenir en compte que la distribució geogràfica de les sol·licituds s’assigna d’acord amb el país de residència de l’inventor. Per evitar recomptes duplicats, si una sol·licitud té més d’un inventor, aquesta es divideix a parts iguals entre tots ells i les seves residències. Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, destaca la situació de Catalunya: l’any 2008 representava un 1,7% del total europeu i, en relació al nombre d’habitants i a la població ocupada, registrava ràtios superiors a la mitjana europea.

Respecte al nombre total de patents de Biotecnologia sol·licitades a l’EPO, Catalunya i el País Valencià han crescut de forma significativa en el període 1996-2008. Així, Catalunya ha passat de 9,1 patents (any 1996) a 36,1 (any 2008), mentre que el País Valencià ha passat de 0,4 a 7,1 patents. Pel que fa a la Unió Europea (UE), ha augmentat de 1.670,9 patents (any 1996) a 2.068,9 (any 2008), amb un pic màxim l’any 2008, de 3.116,1 patents.

En comparació amb la població total i l’ocupada, Catalunya és l’únic territori de l’àrea de llengua i cultura catalanes que presenta ràtios superiors a la mitjana de la UE. Així, l’any 2008 Catalunya i la UE assoliren, respectivament, les 9,4 i 8,7 patents biotecnològiques per milió de població ocupada. El mateix any, Catalunya sol·licità 5 patents biotecnològiques per cada milió d’habitants, mentre que la UE, 4,2.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web d’Eurostat i de l’EPO, a més de l’apartat de Patents del portal MERIDIÀ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter