La importància de publicar ciència en català

IIFVL’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) va organitzar el 7 de juny de 2012 a la Universitat d’Alacant (UA) una jornada sobre “La difusió de l’activitat científica en llengua catalana i els processos d’avaluació”. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) hi presentà una comunicació, de la qual destacarem alguns elements interessants.

L’anglès és la llengua global de la ciència que arracona la resta, fins i tot idiomes potents com l’espanyol, el francès, el xinès o l’alemany. En aquest escenari, és important fer i publicar ciència en una llengua «minoritària» com el català? La resposta ha de ser afirmativa de manera radical. El nostre idioma s’ha de desenvolupar en tots els àmbits de la vida. En ciència, això és especialment important perquè no podem deixar de designar noves descobertes, teories, conceptes, tècniques, etc. En cas contrari, la nostra realitat, parlada o escrita en català, quedaria escapçada.

A continuació s’examina quina és la situació real de la ciència en català a partir de dades objectives sobre revistes, articles, tesis doctorals o monografies.

1. Revistes i articles

RACO és un dipòsit digital de revistes científiques i erudites d’accés obert, creat l’any 2006 i gestionat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). L’any 2011 disposa de 348 revistes de 60 institucions editorials. En total, s’hi poden consultar 138.707 articles, dels quals la meitat són en català i 121.643 a text complet. A més, el nombre de consultes durant l’any 2011 ha augmentat un 18 %, fins arribar a les 4.729.608. Des de l’any 2006, 36 publicacions (majoritàriament de ciències socials i humanitats) han acumulat més de 100.000 consultes cada una. D’aquestes 36, 26 són en català o n’admeten articles.

Latindex és un sistema cooperatiu d’informació en línia per a revistes científiques, tècniques, professionals, culturals i divulgatives publicades a l’Amèrica llatina, el Carib i la península Ibèrica. El directori conté 20.540 publicacions, de les quals 5.788 són catalogades segons una trentena de criteris de qualitat editorial. Actualment, inclou 225 revistes totalment o parcialment en català, un 1,1 % del total i un 4,9 de les ibèriques.

Pel que fa a les revistes de recerca més prestigioses, Web of Science (WoS) és una base de dades de Thomson Reuters que s’estructura en tres índexs: ciències, ciències socials i arts i humanitats. Des d’una perspectiva quantitativa, els nostres indicadors a WoS presenten una evolució positiva. Així, en el període 2000-2009, els investigadors catalans, valencians i balears han publicat un total de 104.004 articles (s’han descartat altres tipus de documents) a l’índex de ciències i 9.863 als de ciències socials i d’arts i humanitats. En ciències, el creixement global ha sigut del 100,2 %, passant de 7.279 articles (any 2000, 1,02 % del món) a 14.569 (any 2009, 1,43 % del món), si bé l’augment s’accelera a partir del 2006. En ciències socials, arts i humanitats, el creixement ha sigut del 286,3 %, passant de 539 articles (any 2000, 0,5 % del món) a 2.082 (any 2009, 1,2 %).

Aquest creixement ha comportat una major presència del català a WoS? L’any 2011, WoS recull 171 revistes espanyoles, de les quals 50 es publiquen a Catalunya, 11 al País Valencià i 1 a les Illes Balears. Així, les 62 revistes representen el 36,3 % del global espanyol, si bé només un 15 % corresponen a ciències socials i humanitats. Malauradament, el català hi és residual. En l’índex de ciències ocupa un 0,001 % (9 articles), mentre que als de ciències socials i d’arts i humanitats arriba a un 0,002 % (27 articles).

Scopus, de l’empresa Elsevier, és l’altra gran base de dades científica internacional. L’any 2010, contenia 23.000 revistes, de les quals 101 es publicaven a Catalunya, 9 al País Valencià i 3 a les Illes Balears. D’aquestes 113 revistes, només 9 corresponien a ciències socials i humanitats i el català representa un 0,005 % dels articles d’aquestes àrees.

La situació s’agreuja si revisem el Journal Citation Reports (JCR) (Thomson Reuters), l’índex de revistes més prestigioses on es calcula el conegut Factor d’Impacte (FI). La darrera versió (JCR 2010) conté 10.196 publicacions seleccionades segons criteris rigorosos. En dos anys, els territoris de llengua i cultura catalanes gairebé han duplicat el nombre de revistes, passant de 23 (JCR 2008) a 41 (JCR 2010): 34 de Catalunya, 5 del País Valencià i 2 de les Illes Balears. Ara bé, les 41 publicacions només representen el 0,4 % del total, es concentren en l’edició de ciències (36 en total, sobretot de biomedicina) i només 7 se situen en els dos primers quartils d’una categoria temàtica.

2. Tesis doctorals

La informació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) permet apreciar un creixement en el nombre de tesis doctorals llegides a les nostres universitats, fins arribar a les 2.543 del curs 2009-2010 (29,6 % del total espanyol). En termes absoluts, hi predominen les ciències experimentals i de la salut, creix l’àmbit de l’enginyeria i la tecnologia i es mantenen les ciències socials i les humanitats (que baixen en termes relatius).

Quina és la situació del català? TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un dipòsit digital cooperatiu del CBUC que conté 12.395 tesis doctorals a text complet. Les dades de TDX per llengua mostren que el català és manté en termes percentuals al voltant del 25 %, tot i que registra una lleugera tendència a la baixa i perd la segona posició en favor de l’anglès. En general, el creixement de l’anglès es fa a partir de l’espanyol, que és majoritari. L’anàlisi per territoris, camps científics i universitats presenta un panorama heterogeni. Així, a Catalunya, pugen el català i l’anglès, mentre que baixa l’espanyol. A les Illes Balears, la situació és similar, malgrat que la mostra és més petita i s’hi registren més oscil·lacions. D’altra banda, en el curs 2008-2009 al País Valencià, el català només arriba al 2,8 %, mentre que l’anglès creix fins al 10,5 % i l’espanyol baixa al 86,5 %.

3. Monografies

L’E-BUC: Llibreria electrònica universitària, gestionada per la Xarxa Vives d’Universitats (XVU), conté les publicacions de les 21 institucions membres. Les dades per llengua mostren que el català és manté en termes percentuals, just per sota del 50 % i amb una lleugera tendència a créixer. Segons les disciplines de la Classificació Decimal Universal (CDU), l’any 2009 el català és clarament majoritari a Ciències socials (58,3 %), a Lingüística. Filologia. Literatura (55,7 %) i, en menor mesura, a Geografia. Història (45,1 %). D’altra banda, les Ciències pures. Exactes. Naturals i les Ciències aplicades. Medicina. Tècnica assoleix percentatges menors: respectivament, un 35,2 % i 36,7 %.

Per a més informació, podeu consultar la comunicació amb les dades detallades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter