El nombre de patents verdes s’ha duplicat a Catalunya

Go greenEl 16,2 % de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient d’Espanya es patenten a Catalunya. Així ho conclou l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC), a partir de l’anàlisi de les dades sobre les patents sol·licitades a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el període 2000-2009. El percentatge de patents verdes a Catalunya sobre el total de l’Estat és baix si es té en compte que Catalunya és responsable del 24 % del total de patents, en general, que es fan a Espanya. Això no passa, en canvi, a les Illes Balears i al País Valencià, comunitats en les quals els percentatges de patents verdes (0,9 % i 11,2 %, respectivament) és pràcticament el mateix que el de les patents generals (0,8 % i 11,2 %).

Malgrat tot, entre els anys 2000 i 2008 (les dades de 2009 són provisionals, atès que hi ha patents que es publiquen amb retard), el nombre de patents verdes en els territoris de cultura i llengua catalanes (Catalunya, Illes Balears i País Valencià) gairebé s’ha duplicat: s’ha passat de 65 a 120 patents a l’any. Els àmbits capdavanters són el de la conservació de l’energia (representa el 36,6 % de les patents de l’Estat); el d’aspectes administratius, normatius o de disseny (el 33,3 % de les patents de l’Estat), i el de la gestió de residus, que és el 32,4 % de les patents d’Espanya. En el cas de Catalunya, el nombre de patents verdes s’ha duplicat: s’ha passat de 35 patents a l’any, el 2000, a 70 patents a l’any, el 2008.

Quant als sectors sol·licitants, els principals són les empreses (van sol·licitar el 42,2 % de les patents al conjunt de territoris de llengua i cultura i catalanes i, només a Catalunya, el 50,4 %) i els sol·licitants particulars (el 40,1 % i el 37,8 %, respectivament). L’empresa catalana Ros Roca SA és la que més ha patentat (catorze patents sol·licitades entre els anys 2000 i 2009), seguida de Lear Automotive (EEDS) Spain SL, la Sociedad Española de Carburos Metálicos SA, i Temple Balls SL, també catalanes, que van sol·licitar cinc patents cadascuna.

Les universitats i els centres de recerca encara representen un percentatge petit dels sol·licitants de patents en aquest període de temps. Tot i això, aquest percentatge és força petit en el cas de Catalunya: mentre que les universitats i els centres de recerca són responsables de l’11,4 % de les patents verdes, als territoris de llengua i cultura catalanes ho són d’un 16 %. Respecte a les universitats, destaca la Universitat Politècnica de València (UPV), amb 61 patents verdes, seguida de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que va patentar 36 tecnologies respectuoses amb el medi ambient entre el 2000 i el 2009.

Totes aquestes dades han estat obtingudes a partir de l’Inventari Verd que ha desenvolupat el Comitè d’Experts de la Classificació Internacional de Patents (IPC) de la World Intellectual Property Organization (WIPO) amb l’objectiu de facilitar les cerques sobre informació de les patents relacionades amb les tecnologies respectuoses amb el medi ambient, tal com estableix el Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC).

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de Patents del portal MERIDIÀ de l’OR-IEC.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter