Política científica a Espanya: pressupostos i estratègies

EstrategiaEn els darrers dies s’han presentat documents importants que marcaran el desenvolupament a curt i mig termini de la política científica i tecnològica a l’Estat espanyol, tant des del punt de vista dels recursos econòmics com de la planificació estratègica.

Pressupostos generals de l’Estat espanyol

La Confederación de Sociedades Científiques de Espanya (COSCE) ha presentat l’informe “La inversión en I+D+i en los presupuestos generales del Estado 2012“. L’estudi posa en evidència la forta reducció dels recursos disponibles per a l’R+D+I, que en global se situen a nivells de l’any 2006. Així, la PG46 (Política de Gasto: I+D+i) disposava l’any 2012 de 6.393,6 Milions d’euros (M€), un 25,6% menys que l’any 2011. La partida es distribuïa entre els 2.632,6 M€ per a subvencions i despesa corrent (41,2%) i 3.761 M€ per a crèdits (58,8%). La reducció afectà una mica més les partides financeres (‐27,7%) que les no financeres (-22,3%), i de manera pràcticament igual, la investigació civil (‐25,7%) i militar (‐24,9%).

A més de la reducció dels recursos, els autors de l’informe alerten sobre la manca d’execució dels recursos pressupostaris: des de l’any 2008, 8.661 M€ de la PG46 s’han deixat d’executar, una quantitat superior a tot el pressupost de 2011. L’informe conclou que la “reducción acumulada en los últimos años (…) supone restricciones de primer nivel para el futuro científico y económico del país”.

Pel que fa al projecte de pressupostos per l’any 2013, la proposta actual del Govern espanyol manté la dotació econòmica de l’R+D+i civil. D’altra banda, les subvencions, transferències i despeses a la ciència cauen, mentre que creix la partida destinada als préstecs per a la innovació empresarial.

Estratègies de ciència i tecnologia i d’innovació

El Govern espanyol ha presentat l’Estrategia Española de Política Económica, en la qual explica les properes actuacions en matèria de política científica i tecnològica per al primer trimestre de 2013:

– Creació de l’Agencia Estatal para la Investigación (AEI), amb la finalitat de gestionar, finançar, avaluar i verificar l’activitat d’R+D+I d’iniciativa pública.

– Nova planificació de les estratègies de ciència i tecnologia i d’innovació per a fixar els principis, objectius i prioritats de les polítiques públiques en el període 2013-2020. Aquestes estratègies es concretaran en els corresponents plans (cal recordar que el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 ha sigut prorrogat fins al 2012).

– Constitució i regulació del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, per a informar sobre les propostes de les estratègies de ciència i tecnologia i d’innovació i facilitar la participació de la comunitat científica, tecnològica i empresarial en la política d’R+D+I.

En la línia marcada per la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el passat 18 de setembre es va constituir el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, amb els objectius de millorar la coordinació entre l’administració central i les comunitats autònomes, i de marcar la direcció estratègica de les polítiques en aquest àmbit.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter