Imatge de la ciència avui: percepció social i vocacions CTM

La influència de la ciència i la tecnologia en pràcticament tots els aspectes de la vida és un fet inqüestionable. Darrerament, s’han presentat dues anàlisis que tenen com a objectiu orientar la cultura i el desenvolupament cientificotècnic de la societat: la VI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología i l’informe Factors influents en l’elecció dels estudis.

Segons dades de la VI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, realitzada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), gairebé un 90% dels espanyols pensa que l’R+D+I millora la qualitat de vida i contribueix al desenvolupament econòmic. L’enquesta es realitza biennalment des de l’any 2002 amb l’objectiu de mesurar la forma en la qual la societat espanyola percep la ciència i la tecnologia. En aquesta edició, les dades s’han obtingut a partir de 7.784 entrevistes.

En general, l’estudi constata que més del 80% dels espanyols donen suport a que les administracions públiques incrementin o mantinguin la inversió en ciència i tecnologia. D’altra banda, un 60% consideren que les empreses no hi dediquen prou recursos, i més del 80% opina que, de cara al futur, l’esforç s’hauria de centrar en Medicina i Salut. Tot i això, cal destacar que, un de cada quatre espanyols, no està interessat en la ciència perquè no la comprèn (24,9%).

L’enquesta també mostra que des del 2010 l’interès per la ciència ha augmentat un 19%, i el dels joves de 15 a 24 anys, un 40%. Val a dir, que aquest interès és major entre els homes (21%) que entre les dones (10,5%). Si voleu informar-vos sobre els resultats i publicacions de les cinc enquestes anteriors podeu accedir a l’Observatorio Español de I+D+I (ICONO).

En aquest marc, també val la pena destacar l’estudi català Factors influents en l’elecció dels estudis, realitzat per la consultora everis, que mostra els factors que influeixen en els estudiants per cursar carreres de ciències, tecnologies o matemàtiques (CTM), d’acord amb la percepció dels propis alumnes. L’informe s’ha realitzat a 4.700 estudiants de 3r i 4t d’ESO i de batxillerat.

Segons l’anàlisi, tres de cada quatre alumnes afirmen que la família els influencia entre molt i bastant, un 56% consideren que internet té molta o força influència, i per un 44% dels alumnes, els tutors són molt o força influents. Majoritàriament, l’alumnat té una visió positiva dels estudis i professions relacionades amb les enginyeries i informàtica. Un 77% consideren que són atractives i que donen prestigi, i un 66% que representen bones sortides professionals.

Per a més informació sobre aquest àmbit, podeu accedir a diverses entrades sobre percepció social de la ciència i la tecnologia, publicades al Blog de l’OR-IEC.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter