Convocatòria: Emprendetur I+D+i (2012)

MINETUREl Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert les convocatòries Emprendetur I+D+i i Emprendetur Jóvenes Emprendedores, que s’emmarquen dins del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015.

Ambdues convocatòries s’adrecen a empreses amb l’objectiu de donar suport a la recerca i al desenvolupament de productes del sector turístic que afavoreixin la seva competitivitat, rentabilitat i internacionalització.

Podeu presentar les vostres sol·licituds fins al dia 7 de desembre de 2012. Per a més informació, consulteu el lloc web del MINETUR.

Una resposta a Convocatòria: Emprendetur I+D+i (2012)

  • Observatori de la Recerca (OR-IEC) diu:

    1) ORDEN IET/475/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/2481/2012, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del Programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de productos innovadores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2012 [http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3310.pdf].
    2) ORDEN IET/476/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/2482/2012, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2012 [http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3311.pdf].

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter