El govern espanyol està a punt d’aprovar els documents bàsics en política R+D+I

EstrategiaEn els darrers mesos, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), mitjançant la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha impulsat l’elaboració de dos documents fonamentals per a les futures actuacions estatals en màteria de política científica i tecnològica. Com a pas previ a la seva aprovació oficial, aquesta setmana la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación ha informat favorablement els documents de l’Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación (2013-2020), i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

L’Estrategia (2013-2020) conté els objectius, reformes i mesures en l’àmbit de l’R+D+I per potenciar el seu creixement i impacte. Els objectius són reforçar la carrera investigadora, impulsar el lideratge empresarial en R+D+I, fomentar l’excel·lència i donar resposta als reptes socials. A més, es pretén impulsar les activitats d’R+D+I des de la generació de les idees fins a la seva comercialització.

D’altra banda, el Plan (2013-2016) concreta les actuacions de l’Administració General de l’Estat, a partir de l’establiment de prioritats científiques, tècniques i socials, així com de la distribució dels recursos. En aquest sentit, les actuacions de finançament seran executades per les agències recollides a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, principalment el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) i la futura Agencia Estatal para la Investigación.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa del MINECO, així com altres entrades sobre política científica d’aquest bloc.

Una resposta a El govern espanyol està a punt d’aprovar els documents bàsics en política R+D+I

  • Observatori de la Recerca (OR-IEC) diu:

    Els documents definitius de l’Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación (2013-2020) i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) ja es poden consultar a la Secretaría de Estado de I+D+i [http://www.idi.mineco.gob.es].

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter