El nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) fusionarà el CBUC i el CESCA

CBUCCESCAEl juny de 2011 la Secretaria d’Universitats i Recerca va presentar les seves línies estratègiques d’actuació entre les quals hi havia la de impulsar serveis comuns consorciats tant per estalviar costos com per crear sinergies. En aquesta línia, el maig de 2012 el Govern de la Generalitat i les universitats públiques van acordar establir el nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que serà el resultat de la fusió dels actuals Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). A més, el nou consorci incorporarà un programa de serveis consorciats TIC, un de compres consorciades i aquelles activitats que es consideri que poden tenir millor resultats de fer-se conjuntament.  L’objectiu fonamental del CSUC és la compartició o mancomunació de serveis acadèmics, científics i de gestió de les entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència. Al llarg de l’any 2013 es consolidarà la formació del nou consorci en un procés jurídic que no ha d’afectar la prestació de serveis actuals.

El CESCA dóna servei a la universitat i a la recerca. És un consorci públic creat l’any 1991 i reconegut com a instal·lació científica i tècnica singular (ICTS) pel llavors Ministeri de Ciència i Innovació des de l’any 2000. Està integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), nou universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, URV, UdL, UOC i URL), i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). El CESCA proporciona un ampli ventall de serveis com ara supercomputació, comunicacions avançades, dipòsits digitals i administració electrònica.

D’altra banda, el CBUC té per missió la de millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació. Es constituí a finals de 1996 com un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, format per la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i vuit universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i UOC).

Per a més informació, podeu consultar les notes de premsa publicades pel CESCA i pel CBUC.

3 respostes a El nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) fusionarà el CBUC i el CESCA

  • Observatori de la Recerca (OR-IEC) diu:

    El Consell de Govern del CBUC es va reunir el 26/11/2013 i va aprovar la seva dissolució. El CBUC es fusiona amb el Cesca per formar el CSUC. Les activitats del CBUC seran assumides per l’Àrea de Biblioteques, Documentació i Informació del CSUC i la tutela funcional d’aquestes activitats l’efectuarà la Comissió de Biblioteques de les Universitats de Catalunya.

  • Observatori de la Recerca (OR-IEC) diu:

    Acords de Govern (Generalitat de Catalunya, 10.12.2013): “El Govern culmina la creació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per millorar l’eficiència i racionalitzar recursos en l’àmbit universitari”.
    http://bit.ly/1dpF6PO

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter