L’impacte de les publicacions científiques catalanes és un 44% superior a la mitjana mundial

Informe FECYT 2010L’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fu​ndación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2010, elaborat per un equip de recerca dirigit per Félix de Moya-Anegón, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i investigador principal de l’SCImago Research Group.

La font d’informació utilitzada és la base de dades Scopus (Elsevier), amb el suport del portal SCImago Country & Journal Rank. Per tant, cal tenir en compte un cert biaix en la representació de les llengües (anglès), les àrees temàtiques (biomedicina, ciències, tecnologia i algunes ciències socials) o els tipus de documents (sobretot, articles de revista).

L’informe presenta l’anàlisi dels principals indicadors bibliomètrics de l’activitat científica espanyola i, a més, incorpora l’evolució en relació a anys anteriors i les tendències de futur. També cal destacar la representació gràfica de les dades clau i una extensa explicació metodològica.

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes en relació als indicadors quantitatius (producció) i qualitatius (citacions, impacte, visibilitat), de col·laboració internacional i per institucions.

1) Indicadors quantitatius

Cal destacar el creixement de la producció científica espanyola, que ha passat dels 27.505 documents publicats l’any 2000 als 66.655 del 2010. L’Estat espanyol ocupa la 10a posició en el rànquing mundial però ha perdut un lloc en favor de l’Índia, un clar exponent del ràpid creixement dels països emergents. Pel que fa a les comunitats autònomes (Gràfic 1, feu clic per ampliar-lo), Madrid, Catalunya, Andalusia i el País Valencià ocupen les primeres posicions, tot i que caldria aclarir quin tractament es dóna als organismes públics d’investigació, força concentrats a la capital de l’Estat però amb alguns instituts descentralitzats (sobretot, del CSIC).

Gràfic 1. Distribució temporal de la producció relativa al conjunt estatal

Gràfic 1. Distribució temporal de la producció relativa al conjunt estatal

2) Indicadors qualitatius

A l’Estat espanyol, l’indicador qualitatiu de citacions per document en relació a la mitjana mundial ha augmentat de l’1,07 (1998) a l’1,42 (any 2010, 1,43 de tota l’Europa occidental). En el rànquing mundial, España passa de l’11a posició (2003) a la 9a (2010), mentre que per les publicacions en revistes de major qualitat (primer quartil), passa de la 29a posició a la 21a.

En el període 2006-2010, Madrid, les Illes Balears, Catalunya, Astúries i el País Basc tenen més del 50% dels documents publicats en revistes del primer quartil (Gràfic 2, feu clic per ampliar-lo).

Gràfic 2. Percentatge de documents publicats a les revistes del primer quartil per quinquennis

Gràfic 2. Percentatge de documents publicats a les revistes del primer quartil per quinquennis

En relació a l’impacte de les publicacions (Gràfic 3, feu clic per ampliar-lo), Catalunya ocupa la primera posició l’any 2010, amb un 44% més de visibilitat que la mitjana mundial, seguida de les Illes Balears (42%) i Madrid (24%).

Gràfic 3. Evolució quinquennal de l’impacte normalitzat per comunitats autònomes

Gràfic 3. Evolució quinquennal de l’impacte normalitzat per comunitats autònomes

3) Indicadors de col·laboració internacional

El percentatge de publicacions amb col·laboració internacional (Gràfic 4, feu clic per ampliar-lo) ha augmentat l’any 2010 a tot l’Estat (37,35 %) i als territoris de llengua i cultura catalanes: Catalunya (42,33 %), les Illes Balears (39,27 %) i el País Valencià (33,49%).

Gràfic 4. Percentatge de documents publicats en col·laboració internacional per quinquennis

Gràfic 4. Percentatge de documents publicats en col·laboració internacional per quinquennis

4) Indicadors per institucions

Per sectors institucionals, la producció del sistema universitari espanyol ocupa la primera posició estatal, seguit pel sistema sanitari i els organismes públics d’investigació.

En el sector de l’ensenyament superior, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de València (UV) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ocupen, respectivament, la 1a, 2a, 4a i 5a posició en nombre de documents publicats en el període 2006-2010. Pel que fa a les citacions per document, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la UB, la UV i la UAB se situen, respectivament, a la 1a, 2a, 4a i 5a posició estatal en el mateix període. En el sector sanitari, els hospitals i instituts d’investigació sanitària de Catalunya també ocupen les primeres posicions.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICONO, així com l’apartat de Publicacions del portal web MERIDIÀ.

Una resposta a L’impacte de les publicacions científiques catalanes és un 44% superior a la mitjana mundial

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter