GT Coneixement i Recerca: Grup de treball IEC/COBDC de bibliotecaris-documentalistes especialitzats en R+D+I

IECCOBDCEl GT Coneixement i Recerca és una iniciativa impulsada pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) des d’una perspectiva cooperativa i oberta a la participació de tots els professionals especialitzats en el camp de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I).

Els objectius fonamentals del GT Coneixement i Recerca són:

1. Donar visibilitat a la tasca dels bibliotecaris-documentalistes en el camp de la R+D+I, tant des del punt de vista de la investigació documental com des del suport a les activitats científiques mitjançant biblioteques i centres de documentació. Es pretén generar i difondre un document per posar en valor els bibliotecaris-documentalistes dins dels equips de recerca.

2. Compartir tècniques, procediments i casos pràctics relacionats amb la gestió de la informació i documentació científica des d’una perspectiva global del cicle d’R+D+I. Es podrien tractar, entre d’altres, els temes següents:
2.1. Detecció i difusió d’estàndards internacionals en sistemes d’informació especialitzada en R+D+I (per exemple, CERIF).
2.2. Interoperabilitat i homogeneïtzació dels sistemes d’informació.
2.3. Moviments oberts aplicats a la literatura científica i a les dades generades en el procés de recerca (per exemple, Open Access i Open Data).
2.4. Solucions als problemes de qualitat de la informació (per exemple, normalització dels noms d’autors o de les classificacions).

En darrer terme, la feina del GT Coneixement i Recerca ha de servir per a la millora professional dels bibliotecaris-documentalistes, a partir de l’atenció de les seves capacitats i de la generació de materials i línies de formació que els capacitin per a les activitats relacionades amb la R+D+I.

La primera reunió del GT Coneixement i Recerca serà el dia 15 de maig, a les 19.00 hores, a la seu del COBDC (Ribera, 8, principal, de Barcelona).

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic al COBDC o a l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC).

Una resposta a GT Coneixement i Recerca: Grup de treball IEC/COBDC de bibliotecaris-documentalistes especialitzats en R+D+I

  • Montserrat Prat Serra diu:

    Crec que als GRANS TEMES, caldria un apartat de:
    Recerca pluridisciplinària en HUMANITATS.

    Al cercador, ja sé que es troba informació sobre HUMANITATS– però caldria un gran BLOG d’ enlláços sobre HUMANITATS–més ampli que el que suposo dóna les Fonts d’ Informació.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter