Panorama del Programa Ramón y Cajal (2001-2011)

MINECODes de l’any 2001, el Programa Ramón y Cajal (RYC) és un instrument important de la política científica del govern espanyol. El programa facilita la contractació temporal d’investigadors doctors de qualsevol àrea científica i amb una carrera de qualitat reconeguda. Un cop avaluats, els candidats seleccionats reben un contracte que està cofinançat pel govern espanyol i la institució receptora.

A finals de l’any 2012, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) va obrir la convocatòria 2012 del Programa RYC però, recentment, ha publicat una resolució que amplia de 6 a 12 mesos el termini màxim de resolució de la concessió d’ajuts, fet que ha sigut qüestionat pel possible alentiment del procés.

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Ramón y Cajal del portal web MERIDIÀ, que incorpora les dades de les convocatòries 2001-2011 per als territoris de llengua i cultura catalanes. La font d’informació són les resolucions publicades al lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

1) Distribució territorial i temporal

En el període 2001-2011, el Programa RYC ha incorporat al sistema científic espanyol 4.105 investigadors (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo), amb una tendència descendent, passant de 780 contractes concedits (any 2001) a 250 (any 2011) i, com a màxim, 175 (any 2012). En el mateix període, Catalunya ha rebut 1.069 investigadors RYC (26,0 %), el País Valencià, 340 (8,3 %) i les Illes Balears, 53 (1,3 %).

Gràfic 1. Distribució territorial del Programa RYC (2001-2011)

Font: Observatori de la Recerca (OR-IEC).

2) Distribució temàtica

Per grans àmbits científics, els ajuts concedits als territoris de llengua i cultura catalanes s’orienten clarament cap a les ciències, les ciències de la vida i l’enginyeria i l’arquitectura (Gràfic 2, feu un clic per ampliar-lo). Per obtenir informació més desagregada, es pot consultar el Gràfic del Programa Ramón y Cajal per àrees ANEP.

Gràfic 2. Distribució per grans àmbits científics del Programa RYC (2001-2011)

Font: Observatori de la Recerca (OR-IEC).

3) Distribució institucional

Per grans sectors institucionals, els investigadors RYC concedits als territoris de llengua i cultura catalanes treballen a universitats (57,7 %), centres CSIC (18,9 %), centres CERCA (16,6 %) i altres entitats (6,8 %). A Catalunya cal destacar que els centres CERCA (243 investigadors RYC) superen als instituts del CSIC (177).

Les universitats amb major nombre d’investigadors RYC són les següents:
– Universitat de Barcelona (UB): 182 investigadors
– Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 137 investigadors
– Universitat de València (UV): 112 investigadors
– Universitat Pompeu Fabra (UPF): 89 investigadors
– Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): 86 investigadors

D’altra banda, els centres CSIC més destacats són:
– Institut de Ciència de Materials (ICMAB): 32 investigadors
– Institut de Ciències del Mar (ICM): 25 investigadors
– Institut de Neurociències d’Alacant (IN, CSIC-UMH): 21 investigadors
– Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB): 18 investigadors
– Institut de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-UV): 17 investigadors
– Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM):17 investigadors

Com a centres CERCA amb més investigadors RYC es poden destacar:
– Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS): 41 investigadors
– Institut de Ciències Fotòniques (ICFO): 26 investigadors
– Centre de Regulació Genòmica (CRG): 21 investigadors
– Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA): 17 investigadors
– Centre de Visió per Computador (CVC): 11 investigadors
– Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL): 11 investigadors

Finalment, en el sector d’altres entitats hi tenen un important pes específic el Parc Científic de Barcelona (PCB, 21 investigadors) i l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA, 20).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Programa RYC, així com l’apartat de Recursos Humans del portal web MERIDIÀ o altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter