Reports de la recerca a Catalunya (2003-2009): Filologia catalana: Literatura

Filologia catalana: Literatura

Font: Publikaccion.

En el marc del projecte dels Reports de la recerca a Catalunya (2003-2009), ja es pot consultar el document de treball de Filologia catalana: Literatura (en format Adobe Acrobat). L’informe ha estat redactat per  Manuel Jorba, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Vicenç Beltran, professor de la Universitat de Barcelona (UB), ambdós són membres de la Secció Històrico-Arqueològica (SHA) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Les dues edicions anteriors dels Reports (1990-1995 i 1996-2002), que van comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya, es poden consultar a text complet al lloc web de l’IEC.

Els investigadors de l’àrea de Filologia catalana: Literatura tenen un període de 4 setmanes, és a dir, fins el 4 de juny de 2013, per a deixar un comentari al Blog de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) o enviar un correu electrònic a l’OR-IEC. Un cop finalitzat el període de debat públic, els redactors estudiaran els comentaris rebuts i tancaran definitivament el text, que serà preparat per a editar.

Un projecte com aquest necessita de la participació i la implicació de tota la comunitat científica. En aquest sentit, us agrairem que col·laboreu amb nosaltres donant-ne la màxima difusió, i fent comentaris i aportacions al document de treball.

Per a més informació, podeu consultar el portal MERIDIÀ de l’OR-IEC, així com el Portal de publicacions de l’IEC.

4 respostes a Reports de la recerca a Catalunya (2003-2009): Filologia catalana: Literatura

 • > Pàgina 35, 2n i 3r paràgrafs. Proposta de modificació (i unificació) del redactat

  La Universitat Oberta de Catalunya ha assegurat la continuïtat de la revista Digithum. Les humanitats en l’era digital (http://digithum.uoc.edu/ojs/index.php/digithum/index) i de l’espai virtual Lletra. La literatura catalana a internet (http://lletra.uoc.edu/), amb secció, «Noms propis», dedicada als autors contemporanis. El grup Hermeneia, coordinat per Laura Borràs, ha desenvolupat projectes interns com «Estudis literaris i tecnologies digitals» (IN3 UOC), subvencionats per diversos ministeris: «Texto, hipertexto, cibertexto: literatura ergódica y práctica crítica en el paradigma digital»; «Literatura y territorio» (PAV-070000-2007-236; «Literatura en red. Estudios literarios y tenologíasdigitales» (HUM 2007-65162/FILO), i per la Generalitat de Catalunya: «Banc de recursos multimedia per a l’estudi de la literatura» (2007 MQD00040), i ha organitzat els seminaris «Under Construction: Literaturas digitales y aproximaciones teóricas» (2004) i «Barcelona e-Poetry-2009», i el XXI Encontre d’Escriptors. La literatura digital (2009). Hermeneia, reconegut el 2009 com a grup consolidat, no està des d’aquella data vinculat a la UOC.

 • > Pàgina 35, 4t paràgraf. Proposta de modificació del redactat

  El grup IdentiCat sobre Llengua, Cultura i Identitat en l’Era Global es constituí als Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC el 2008 i fou reconegut el 2009 com a grup emergent. Té com a objectiu l’estudi de qüestions lingüístiques i culturals de Catalunya des d’una òptica interdisciplinària que inclou la literatura contemporània. El director és Joan Pujolar. Consta formalment de 10 membres, entre els quals Josep-Anton Fernàndez publicà el 2008 el volum El malestar en la cultura catalana: la cultura de la normalització 1976-1999 i, amb Patricia D’Allemand un número especial de l’Hispanic Research Journal titulat “Institutionalizing Cultural Studies”; i el 2009 el capítol de llibre “De Les Elegies de Bierville a Les exxcursionistes calentes, i viceversa: Els estudis culturals”. Jaume Subirana publicà el 2007 el volum Willkommen in Katalonien. Eine literarische Entdeckungsreise i el 2008 fou editor del número especial del Review of Contemporary Fiction dedicat a “New Catalan Fiction”, així com autor del capítol de llibre “Paraules i futurs. Sis apunts a tres dècades d’escriptors i sistema literari català”.

 • francesc massip diu:

  Cal corregir dades:
  “A la Universitat de Barcelona funciona també el grup LIREM que ha dirigit Anton Espadaler (2005-2008). D’ençà 2009 el grup s’ha convertit en LAIREM (lairem.wordpress.com), coordinat per Francesc Massip i adscrit a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona………….

 • Esmenes al Report de Literatura:
  On diu, a la p. 13:

  “””
  La Universtitat d’Alacant allotja també i l’Institut Virtual Internacional de Traducció, sota la responsabilitat de Vicent Martines. S’ocupa de problemàtiques teòriques relatives a les traduccions dels clàssics literaris europeus i en relació a la literatura catalana medieval, inclou els projectes es «Ausiàs March Políglota», «Tirant lo Blanc políglota» i «Clàssics Valencians Multilingües», en col•laboració amb altres entitats i amb la participació d’investigadors de diversos països.

  “””

  Hauria de dir, perquè vam donar tota la información en temps i forma al redactor Vicenç Beltran i no comprenem com és que ha estat tan reduïda, alhora que sabem que serà ben fácil de subsanar amb el que proposem a continuació:

  “”””
  La Universtitat d’Alacant allotja també i l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa “IVITRA” [ISIC-IVITRA], sota la direcció de Vicent Martines. S’ocupa de problemàtiques teòriques relatives a les traduccions dels clàssics literaris europeus i, alhora, ateny qüestions centrals (estudis literaris i lingüístics) de l’estudi dels clàssics de la Corona d’Aragó (en català) i les seues relacions amb les llengües i literatures romàniques i de la conca mediterrània. L’ISIC-IVITRA compta amb un equip interdisciplinar internacional estable de 167 investigadors (filòlegs, historiadors, traductòlegs, pedagogs i informàtics) de 29 universitats de 20 països (Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia), ha tingut al llarg d’aquests anys 7 becaris d’investigació (Ministerio (FPU i FPI) i Generalitat Valenciana (ValI+d)) a més de 4 enginyers informàtics, i desenvolupa al seu si els projectes d’investigació següents (públics competitius, d’excel•lència en I+D+i, contractes i grups de recerca), entre d’altres (vegeu: http://www.ivitra.ua.es):

  “Estudi, edició, traducció i digitalització de corpus documentals i literaris referits a la història de la Corona d’Aragón medieval. Aplicacions TIC i educatives”. Projecte finançat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana (Prometeo-2009-042, 2009-2013, “Aquest és un projecte cofinançat pel FEDER de la UE) (“Programa Prometeu per a grups de recerca en I+D d’excel•lència”). Del qual ha emanat el reconeixement, en convocatoria pública competitiva d’excel•lència, de l’IVITRA (de la seua activitat des de la seua fundació, 2001) com a Institut Superior d’Investigació Cooperativa (GV Ref. ISIC/2012/022), amb la concessió d’un programa de doctorat internacional: “Transferències Interculturals i Històriques a l’Europa Medieval Mediterrània” || “Intercultural and Historical Transmission in Medieval Mediterranean Europe”.

  Grup d’investigació “Traducció de clàssics valencians a llengües europees modernes: estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats” (VIGROB-125 [2003-])

  “Clàssics valencians multilingües: Estudi de les traduccións d’Ausiàs March (alemany, espanyol, francés, anglés i italià -segles XVI-XXI-) per a contribuir al coneixement de l’original” (GV05/180)

  “Realització de traduccions multilingües d’una selecció representativa de poesies d’Ausiàs March”. Projecte finançat per la Institució Alfons el Magnànim (ALFONSMAGNANIM1-09PA, 2009)

  “Biblioteca Digital Multilingüe de la Mediterrània – IVITRA / Plurilingual Digital Library of the Medietarranean Neighbourhood – IVITRA”. Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2010-09064-E) Projecte al si del Programa estratègic de l’ONU de l’”Alianza de Civilizaciones”. Amb portals de recerca específics sobre clàssics de la Corona d’Aragó.
  Gramática del catalán antiguo. Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-13065, 2009-2012).

  “Corpora textuals i investigació lingüística, traductològica i literària”, finançat per la Universitat d’Alacant (INV09-24).

  “Constitució d’un Corpus Textual per a una Gramàtica del Català Antic”. Projecte finançat en convocatòria de pública concurrència per l’Institut d’Estudis Catalans (IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01,2008-2010)

  Entre els convenis amb institucions de referència en l’especialitat, cal remarca els que té establerts l’ISIC-IVITRA amb: l’Institut d’Estudis Catalans (SF) ([des de] 2004), Instituto Cervantes-Centro Virtual Cervantes (2004-) l’École National des Chartes (2007-), l’AILLC (2006-), l’Anglo-Catalan Society (2004-), la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (2008-), l’IMAB de Gandia (2009-), la Institució Alfons el Magnànim (2009).
  “”””

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter