Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017)

Govern de les Illes BalearsEl Govern de les Illes Balears disposa d’un nou full de ruta per desplegar polítiques d’R+D+I. Es tracta del nou Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017), impulsat des de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

El nou Pla s’ha elaborat tenint en compte sobretot el context de crisi econòmica internacional i les directrius de l’estratègia Europa 2020, de la Unió Europea (UE). Així, el document considera que la innovació és un repte fonamental per al creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades. Ara bé, és important tenir en compte que les Illes Balears ocupen les darreres posicions a l’Estat espanyol en despesa interna en activitats d’R+D i en despesa en innovació.

Com a punt de partida, el Pla planteja els antecedents dels diferents plans balears d’R+D+I que s’han elaborat a partir de la Llei 7/1997, de 20 de novembre, sobre Recerca i Desenvolupament Tecnològic. A continuació, es presenta una anàlisi del sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo) i, a partir de la informació recopilada, el Pla planteja una anàlisi de les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats del sistema.

Gràfic 1. Sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears

Sistema Illes Balears

El nucli del Pla en descriu l’estructura i continguts, els mecanismes de gestió, seguiment i avaluació, i l’escenari financer i pressupost. Així, en el període 2013-2017 es preveu un desplegament de les polítiques balears d’R+D+I a partir de 5 línies d’actuació: capital humà; consolidació de la base científica; valorització del coneixement; innovació i emprenedoria; i, per últim, mesures de suport. En principi, el Pla compta amb una aportació total de 103,85 milions d’euros en el període 2013-2017 per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i la Conselleria d’Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter