ScienceWatch analitza el nombre d’articles d’autoria única

ScienceWatch, el portal web de Thomson Reuters que es dedica a l’anàlisi de la productivitat investigadora, ha realitzat un estudi en què s’analitzen els articles d’autoria única. El treball «Single-Author Papers: A Waning Share of Output, But Still Providing the Tools for Progress», constata que, en aquestes tres últimes dècades, s’ha reduït la mitjana d’articles d’autors individuals de documents indexats per Thomson Reuters. Així, el 1981, en més del 30% dels documents apareix un sol autor, mentre que al 2012, el percentatge s’ha reduït a l’11% (Gràfic 1).

Gràfic 1. Percentatge del nombre d’articles d’autoria única (1981-2012)

author            Font: ScienceWatch

D’altra banda, cal parar esment en l’article «Multiauthor Papers: Onward and Upward» (2012), en què s’estudien els articles d’autoria múltiple. Al contrari que l’anterior, aquest estudi mostra que la mitjana de nombre d’autors ha augmentat gradualment en aquests últims 30 anys (de 2,48 autors al 1981, a 5 autors al 2012). Aquesta evolució indica que hi ha hagut un augment pronunciat del factor de col·laboració entre els autors d’articles i, probablement, un increment del component internacional (Gràfic 2).

Gràfic 2. Mitjana del nombre d’autors per article (1981-2012)

single        Font: ScienceWatch

L’estudi també analiza el progrés en el percentatge d’articles d’autoria única per àmbits de coneixement del període 1981-2012. En aquest context, l’any 2012, algunes àrees com les Ciències Socials mostren un percentatge elevat de documents d’autors individuals, en particular, el 40% de la llista de documents indexats. La segueixen les àrees de Matemàtiques i d’Economia i Empresa amb un percentatge de més del 25%. L’any 1981, en canvi, es van registrar per a cada un d’aquests àmbits, més del 70% d’articles d’autoria única del total de documents indexats.

Per aprofundir en el tema podeu consultar l’article «Single-Author Papers» publicat al lloc web d’ScienceWatch.

Una resposta a ScienceWatch analitza el nombre d’articles d’autoria única

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter