Especialització temàtica per territoris i entitats: Projectes de recerca del Plan Nacional I+D+I (2004-2011)

MINECO

Quina és l’especialització temàtica del nostre sistema científic o de les nostres institucions? Ara que sembla imminent la publicació de la convocatòria estatal de projectes de recerca, és un bon moment per analitzar les dades 2004-2011 i extreure’n algunes conclusions sobre disciplines prioritàries, potencialitats, elements a millorar, etc.

Al llarg del mes d’octubre, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) preveu publicar les convocatòries de projectes de recerca en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). De fet, ja s’han publicat les bases reguladores de les ajudes del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.

Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I, que ofereix les dades detallades del període 2004-2011 per comunitats autònomes i entitats de recerca, amb 2 indicadors: nombre de projectes i import en euros. Així, l’anàlisi dels programes nacionals permet tenir una imatge aproximada de l’especialització temàtica d’un territori i/o d’una institució de recerca. És a dir, esbrinar en quines àrees temàtiques excel·leix o hauria de millorar.

A continuació comentarem breument alguns elements a tenir en compte sobre els 3 territoris de llengua i cultura catalanes.

a) Catalunya

En el període 2004-2011, Catalunya ha rebut 5.712 projectes, un 21,5% del total estatal. Ara bé, obté percentatges superiors en els programes de Biomedicina (28,4%), Ciencias y Tecnologías Medioambientales (28,1%) i Tecnología Electrònica y de Comunicaciones (27,2%) (Gràfic 1). En canvi, els percentatges inferiors a la mitjana corresponen a Energía (12,2%), Construcción. Medios de Transporte (14,2%), i Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (15,9%). D’altra banda, els programes d’Humanidades (22,5%) i Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (22,9%) se situen lleugerament per sobre de la mitjana.

Gràfic 1. Projectes (Catalunya, 2004-2011): % estatal per programes (feu un clic per ampliar)

Gràfic Catalunya

b) País Valencià

El sistema d’R+D del País Valencià ha obtingut 2.677 projectes, un 10,1% del global de l’Estat espanyol. Entre les àrees amb major percentatge de projectes respecte al total espanyol, cal destacar Diseño y Producción Industrial (17,6%), Física de Partículas (17,1%) i Tecnologías Informáticas (13,2%) (Gràfic 2). Els percentatges inferiors correspon als programes de Ciencias y Tecnologías Medioambientales (5,5%), Energía (7,3%) i Humanidades (7,4%). Finalment, el programa de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (10,1%) se situa just a la mitjana del País Valencià.

Gràfic 2. Projectes (País Valencià, 2004-2011): % estatal per programes (feu un clic per ampliar)

Gràfic País Valencià

c) Illes Balears

Des de l’any 2004 fins al 2011, les Illes Balears han captat un 1,1% dels projectes d’investigació fonamental atorgats pel Govern Espanyol. Dels 288 projectes concedits al sistema científic balear (Gràfic 3), pels seus percentatges elevats destaquen els programes de Ciencias y Tecnologías Medioambientales (5,0%), Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global (1,9%), Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (1,8%) i Humanidades (1,6%).

Gràfic 3. Projectes (Illes Balears, 2004-2011): % estatal per programes (feu un clic per ampliar)

Gràfic Illes Balears

Per a més informació, podeu consultar l’Informe Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I del portal web MERIDIÀ.

2 respostes a Especialització temàtica per territoris i entitats: Projectes de recerca del Plan Nacional I+D+I (2004-2011)

  • Alba Puigdomènech Cantó diu:

    És útil l’explotació de les dades que heu fet, només aporto un aclariment, en relació al primer paràgraf de l’epígraf “a) Catalunya: els percentatges inferiors a la mitjana corresponen a Energía (12,2%), Construcción. Medios de Transporte (14,2%), i Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (15,9%)”.
    A Catalunya, l’Àrea de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias és potent, tant per l’R+D que s’hi fa com pel teixit agroalimentari que hi ha, amb components innovadors. Tot i que a l’article queda clar que s’extreu aquesta conclusió en base a l’anàlisi dels projectes que Catalunya ha obtingut en les convocatòries dels Plans Nacionals, cal remarcar que s’han d’interpretar només com un factor més a tenir en compte en un sistema multifactorial força complex. Així, per determinar l’especialització territorial temàtica de forma robusta caldria combinar aquestes dades amb altres indicadors (fons obtinguts en convocatòries de la UE, centres de recerca en aquest camp, dades bibliomètriques etc.etc.).

  • Observatori de la Recerca (OR-IEC) diu:

    Totalment d’acord amb el comentari d’Alba Puigdomènech: aquestes dades són un element més per tenir en compte a l’hora de determinar fortaleses i debilitats del nostre sistema d’R+D.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter