Quina és l’estructura del nostre sistema d’R+D? Evolució i comparació internacional (1996-2011)

INE

El proper 14 de novembre de 2013, l’Instituto Nacional de Estadística (INE) publicarà els resultats definitius de l’any 2012 corresponents a l’Estadística sobre actividades de I+D. Per contextualitzar aquestes dades, el portal web MERIDIÀ ofereix un conjunt d’informes estadístics sobre la despesa interna total en activitats d’R+D (1996-2011) i els recursos humans que s’hi dediquen (1996-2010). Les dades permeten examinar detalladament l’evolució dels territoris de llengua i cultura catalanes i, a més, establir comparacions internacionals i amb la resta de comunitats autònomes.

Més enllà de l’etapa d’expansió i de la posterior contracció per la crisi econòmica, és necessari intentar respondre a dues preguntes fonamentals: Quina és l’estructura econòmica del nostre sistema d’R+D? Quina és la situació d’altres models de referència internacional? A continuació es comenten alguns dels elements més destacables en relació a la despesa interna total en activitats d’R+D, segons el percentatge del Producte Interior Brut (PIB) i la distribució per sectors d’execució (agents de recerca) i d’origen dels fons (entitats finançadores).

a) Percentatge del PIB

L’Informe Despesa interna total en activitats d’R+D facilita la consulta de les dades de cada país per milions d’euros, per milions de dòlars nord-americans i en percentatge del PIB.

L’any 2011, la mitjana de despesa interna en activitats d’R+D al conjunt dels països de l’OCDE se situà al 2,37% del PIB, mentre que a la Unió Europea (UE28) assolí el 2,02% (Gràfic 1). Aquestes xifres van ser superades clarament pels països capdavanters com Israel (4,38%), Corea del Sud (4,03%), Finlàndia (3,78%) i el Japó (3,39%).  Als territoris de llengua i cultura catalanes es constata una contracció de la despesa des del 2009, fins a arribar als següents percentatges del PIB l’any 2011: Catalunya (1,55%), les Illes Balears (0,36%) i el País Valencià (1,01%).

Gràfic 1. Despesa R+D. Percentatge del PIB (1996-2011) (feu un clic per ampliar)

Despesa R+D (% PIB)

b) Sectors d’execució

L’Informe Despesa interna total en activitats d’R+D per sectors d’execució mostra la distribució percentual dels esforços des del punt de vista dels actors directes de la recerca: centres empresarials, instituts públics de recerca, universitats i institucions privades sense finalitat de lucre (IPSFL). Així, els indicadors de l’OCDE i de la UE28 determinen una estructura de recerca orientada al sector empresarial, situació encara més accentuada als països capdavanters en inversió en R+D (Taula 1).

Taula 1. Despesa R+D.  Percentatge per sectors d’execució (2011)

Despesa R+D. Sectors execució

Des de l’any 1996, Catalunya i les Illes Balears han duplicat el percentatge d’execució per part de les administracions públiques, fins a arribar respectivament al 20,14% i al 38% (any 2011), però al País Valencià ha baixat fins al 12,34%. Pel que fa a les empreses, la seva aportació a Catalunya ha disminuït del 61,08% (1996) fins al 55,85% (2011), tot i arribar al 67,97% l’any 2002. El percentatge empresarial a les Illes Balears i al País Valencià ha anat pujant, però encara està allunyat de les mitjanes internacionals, ja que les universitats hi tenen un pes molt important, superior al 47% en ambdós territoris.

c) Sectors d’origen dels fons 

L’Informe Despesa interna total en activitats d’R+D per sectors d’origen dels fons permet accedir a l’estructura dels sistemes d’R+D des del punt de vista de les entitats finançadores: empreses, administracions públiques, sector estranger i altres fonts (inclou l’ensenyament superior i les IPSFL). Pel que fa als països capdavanters, també es confirma el predomini del sector empresarial, excepte en el cas d’Israel (Taula 2).

Taula 2. Despesa R+D. Percentatge per sectors d’origen del fons (2011)

Despesa R+D. Sectors origen fons

En relació als territoris de llengua i cultura catalanes, només hi ha dades per Catalunya. Aquí l’aportació empresarial (inclou les IPSFL) ha anat baixant del 63% al 53,55%, en favor de les administracions públiques (inclou ensenyament superior), amb un 39,99%, i del sector estranger (un 6,46%).

Per a més informació, consulteu l’apartat de Context del portal web MERIDIÀ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter