Catalunya ocupa la quarta posició mundial en citacions per document a «Nature» i «Science»

Nature & Science«Nature» i «Science» són dues de les principals revistes científiques del món, amb un gran impacte internacional. En l’entrada del passat mes d’octubre, l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) analitzava la producció d’institucions catalanes, publicada a ambdues revistes en el període 2001-2012, des d’una perspectiva quantitativa (número de documents). Ara, volem analitzar factors qualitatius: Quina ha sigut la repercussió de l’activitat científica catalana que es publica a les revistes «Nature» i «Science»? És comparable amb la de països capdavanters? En darrer terme, volem determinar la nostra posició en el panorama internacional de la investigació de frontera a partir del reconeixement obtingut.

Com a principal conclusió, cal destacar que Catalunya presenta una aportació científica equiparable amb els països analitzats, en alguns anys fins i tot superior a la majoria. De fet, Catalunya ocupa el 4t lloc en l’Índex de Citacions per Document del període 2001-2012. Per tant, hem de treballar per a preservar una estructura  emergent i amb ressò científic internacional.

Com a resposta a les qüestions plantejades, un dels indicadors més sòlids consisteix en analitzar les citacions obtingudes pels documents signats per institucions de Catalunya i comparar-les amb països líders en la recerca internacional en el període 2001-2012. Per a fer-ho, l’OR-IEC ha buscat les dades anuals dels documents publicats a les revistes «Nature» i «Science», així com les citacions rebudes per aquests documents. A continuació s’ha calculat la mitjana anual de citacions per document de les dues revistes, de cada país i any. A partir d’aquestes dades, s’ha generat un Índex de Citacions per Document (Taula 1, feu clic per ampliar-la), on el valor 1 representa la mitjana de citacions per document publicat a «Nature» i «Science». Així, per exemple, si Catalunya obté un 3,08 l’any 2010 això indica que les publicacions catalanes són citades 2,08 vegades més que la mitjana d’ambdues revistes aquest any.

Taula 1. Índex de Citacions per Document a «Nature» i «Science» per països (2001-2012)

Taula 1

Existeixen alguns aspectes metodològics a tenir en compte, sobretot  la dinàmica de citacions generades per aquestes dues revistes, que són referencials per a tota la comunitat científica internacional. Així, cal tenir en compte la presència de documents extremadament citats, fet que pot comportar la distorsió dels valors mitjans. A més, els països amb major nombre de publicacions, principalment els Estats Units d’Amèrica i, en menor mesura, el Regne Unit, poden sortir perjudicats.

Un altre element important és la diversitat de sistemes científics, des de països amb un gran nombre d’habitants i amb una trajectòria científica consolidada (per exemple, els Estats Units d’Amèrica o Alemanya), a països petits i amb estructures emergents o ja situades en l’excel·lència (com Finlàndia o Noruega). En aquest sentit, és convenient comparar Catalunya amb països amb menys de 10 milions d’habitants i amb sistemes científics destacables en l’àmbit internacional (Gràfic 1, feu clic per ampliar-lo). Així, Catalunya presenta una aportació científica equiparable amb els països analitzats (4 estats nòrdics, Bèlgica, Suïssa, Àustria i Israel), fins i tot en alguns anys superior a la majoria. Segons les dades de l’any 2012, Catalunya supera a la resta de països.

Gràfic 1. Índex de Citacions per Document a «Nature» i «Science» per països (2001-2012)

Gràfic Natura i Science

A més, cal constatar un augment de les citacions obtingudes per aquests 9 territoris: en els primers anys del període 2001-2011, una bona part dels països estaven per sota o just al 2, mentre que al final del període s’acosten al 3 (és a dir, properes a triplicar les citacions rebudes de mitjana per una publicació a «Nature» i «Science»).

Per a més informació, podeu consultar altres entrades sobre bibliometria publicades a aquest blog.

Una resposta a Catalunya ocupa la quarta posició mundial en citacions per document a «Nature» i «Science»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter