Convocatòria: Subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals (2013)

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en el marc de l’Estratègia Catalana per l’Ocupació, ha obert la convocatòria de Subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals (2013). Els ajuts es centraran en la creació i manteniment de llocs de treball; la millora de la competitivitat de les empreses; la cooperació público-privada per a la dinamització de sectors estratègics generadors d’ocupació; i finalment, la inserció sociolaboral de les persones en situació d’atur. Enguany, el programa donarà continuïtat als projectes que ja van ser aprovats en el marc de la convocatòria 2012 cofinançats pel Fons Social Europeu. L’import màxim destinat és de 2.264.608,54 euros.

Els projectes innovadors i experimentals s’hauran d’emmarcar en els següents àmbits:
a) Innovació en els sectors i les empreses
1. Establiment de relacions empresarials de proximitat.
2. Activació i consolidació de sectors emergents.
3. Innovació en sectors tradicionals.
4. Regeneració del teixit industrial.
5. Creació de sistemes d’anticipació a processos de reestructuració d’empreses.
6. Constitució de xarxes d’actors.
b) Innovació en l’ocupació
1. Establiment de ponts entre l’activitat econòmica i els recursos formatius locals.
2. Creació i adaptació de nous perfils professionals.
3. Elaboració i implementació de noves metodologies d’orientació i intermediació.
4. Detecció, retenció i atracció de talent.
5. Establiment de sistemes suport a la immigració que connectin aquest col·lectiu amb les dinàmiques econòmiques del territori.
6. Creació i implementació de recursos ocupacionals que afavoreixin la inserció de persones desocupades de llarga durada.

Es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes.

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l’ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells, i les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb competències en promoció de l’ocupació i desenvolupament local.

El termini de presentació de sol·licituds serà el 30 de novembre de 2013, i es pot realitzar a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya. Per més informació, podeu consultar l’apartat d’Ajuts i subvencions del lloc web del Departament d’Empresa i Ocupació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter