Rànquing bibliomètric dels investigadors del CSIC a partir de Google Scholar

CSICEl Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicat la segona edició (en versió beta) del Rànquing CSIC Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles, amb més de 200 nous perfils d’investigadors. Els 1.143 perfils actuals estan ordenats segons l’Índex H de l’investigador i també s’informa del centre on treballa i del nombre total de citacions obtingudes a Google Scholar. Cal destacar que els territoris de llengua i cultura catalanes aporten els 3 primers científics del Rànquing.

A l’hora d’analitzar els resultats, cal tenir en compte la font d’informació per elaborar el Rànquing. Així, només s’inclouen els científics amb un perfil públic a Google Scholar i en el qual figurin adreces web del CSIC.  En aquest sentit, el Laboratorio de Cibermetría adverteix de l’existència d’errades i llacunes d’informació, que es poden comunicar per correu electrònic.

Malgrat això, el Rànquing facilita informació valuosa sobre el CSIC, l’organisme científic públic més gran d’Espanya i un dels primers d’Europa. Segons la Memòria 2012, el CSIC té 125 centres (propis i mixtos) amb 12.795 treballadors, dels quals 4.722 són científics. Per tant, el Rànquing bibliomètric indexa un 24,2% dels investigadors del CSIC. Per la seva banda, els territoris de llengua i cultura catalanes disposen de 35 centres (28% estatal), amb 1.134 investigadors (24%).

Per comunitats autònomes, Madrid ocupa la primera posició de forma destacada, amb un 39,6% dels investigadors inclosos en el Rànquing, seguida per Catalunya (21,0%) i Andalusia (19,7%). D’altra banda, les Illes Balears i el País Valencià obtenen cada una un 4,3% dels científics. Si comparem aquestes dades amb la distribució percentual del nombre total d’investigadors del CSIC (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo), detectem un major ús dels perfils públics a Google Scholar dels investigadors catalans, andalusos i balears. Caldria estudiar amb profunditat en quina mesura això afavoreix la visibilitat de la seva producció científica.

Gràfic 1. Distribució dels investigadors del CSIC per comunitats autònomes
(% Investigadors total vs. % Investigadors inclosos en el Rànquing)

Gràfic 1

Pel que fa als investigadors, els territoris de llengua i cultura catalanes aporten els 3 primers científics del Rànquing, i 8 dels 20 primers: 4 investigadors de Catalunya, 3 del País Valencià i 1 de les Illes Balears. En relació als centres, en els 20 organismes amb més investigadors del Rànquing (Taula 1, feu un clic per ampliar-la), hi ha 6 instituts catalans i 2 balears.

Taula 1. Centres del CSIC amb més investigadors al Rànquing

Taula 1

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Ranquing CSIC Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles, així com altres entrades sobre bibliometria publicades a aquest blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter