La Fundación CYD analitza la recerca i la transferència de les universitats

Informe CYD 2013La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’informe «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2013)». Aquesta publicació ofereix informació estadística sobre les característiques més rellevants del sistema universitari espanyol per comunitats autònomes i per universitats (es distingeix entre universitats públiques o privades i presencials o no presencials). La Fundación CYD va néixer l’any 2002 com una iniciativa del sector empresarial, amb l’objectiu d’analitzar i promoure la contribució universitària al desenvolupament econòmic i social, impulsar el caràcter emprenedor i ampliar els vincles entre universitats i empreses.

L’any de referència de l’informe és el 2011 i s’han usat múltiples fonts d’informació. En termes generals, les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes obtenen resultats força destacables en les publicacions científiques però han de millorar en les sol·licituds de patents estatals i internacionals.

L’informe «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2013)» estructura la informació per territoris i universitats en 5 grans apartats: oferta i demanda universitària; anàlisi econòmica del sistema; graduats universitaris i mercat laboral; investigació, cultura emprenedora i empresa; i, per últim, rànquings bibliomètrics.

Pel que fa a la recerca i a la transferència universitària per comunitats autònomes i universitats, s’ofereixen els indicadors següents:
– Publicacions científiques de les universitats (2003-2011)
– Sol·licituds de patents nacionals participades per universitats (2000-2011)
– Sol·licituds de patents del Patent Cooperation Treaty (PCT) presentades a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) per universitats (2004-2011)
– Projectes PID (accions d’investigació industrial concertada i desenvolupament tecnològic del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial -CDTI-) amb participació universitària (2011)

En termes absoluts i relatius, les universitats de Catalunya ocupen les posicions capdavanteres en producció científica (Taula 1) i també en projectes PID. D’altra banda, les Illes Balears i el País Valencià també obtenen bons resultats en publicacions científiques.

Taula 1. Publicacions científiques de les universitats espanyoles (2003-2011)
Taula 1

Malauradament els resultats són menys positius en sol·licituds de patents nacionals i de patents PCT (Taula 2), on Catalunya perd la primera posició en termes absoluts i en percentatge sobre el total. Per tant, l’estudi reitera la necessitat primordial d’impulsar la transferència per aprofitar el coneixement generat a les nostres universitats.

Taula 2. Sol·licituds de patents PCT presentades a l’OEPM per universitats (2004-2011)
Taula 2

Per a més informació, podeu consultar l’informe «Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2013)» de la Fundación CYD, així com altres entrades publicades sobre les anàlisis elaborades per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Una resposta a La Fundación CYD analitza la recerca i la transferència de les universitats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter