Els serveis de suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes

Newton (British Library)

«Newton after William Blake» (British Library), per Eduardo Paolozzi. Font: Chris Beckett.

El suport a la recerca científica és una de les funcions bàsiques de les biblioteques universitàries. En aquest sentit, les biblioteques s’encarreguen de proveir accés a documents i fonts d’informació per als seus investigadors, a partir de la selecció de recursos bibliogràfics i d’instruments de cerca, ja sigui físicament o mitjançant suports electrònics. La creació del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), ara integrat en el nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), ha contribuït de forma decisiva a la gestió eficient de grans col·leccions digitals i de serveis d’obtenció de documents.

Ara bé, en els darrers anys les biblioteques universitàries han anat desenvolupant serveis especialitzats en el suport a la recerca per donar resposta a una demanda en creixement constant. És a dir, més enllà de la gestió de recursos d’informació (catàlegs, bases de dades científiques, dipòsits digitals, etc.), cal demanar-se: quins serveis faciliten les biblioteques als investigadors? En darrer terme, es tracta de reivindicar la seva participació activa en la generació i transmissió de coneixement científic.

La revisió dels llocs web de les biblioteques universitàries de Catalunya permet entreveure una orientació general cap a donar suport, informar i assessorar sobre temes relacionats amb l’edició, publicació i difusió de la producció científica. Així es poden detectar els següents grups de serveis dirigits a la comunitat científica:
a) Serveis d’informació per respondre consultes especialitzades.
b) Materials i enllaços web sobre redacció de textos, edició, publicació, etc.
c) Gestió bibliogràfica, programes informàtics i estils de citació.
d) Edició i publicació digital de revistes, tesis doctorals i altres documents a portals web,  dipòsits digitals i bases de dades institucionals d’investigació.
e) Criteris i recomanacions de normalització, sobretot pel que fa al registre i identificació d’autors (per exemple, ORCID), obres (Dipòsit Legal, ISBN, ISSN, DOI, etc.) i afiliacions institucionals.
f) Avaluació de publicacions, principalment de revistes científiques (índexs, indicadors i normatives).
g) Estudis bibliomètrics per institucions i/o àrees de coneixement.
h) Suport a acreditacions, sexennis i trams de recerca del professorat a les diverses agències d’avaluació.
i) Gestió de la propietat intel·lectual i drets d’autor, publicacions en accés obert, llicències Creative Commons i prevenció del plagi.

A continuació podeu accedir als apartats de suport a la recerca de les biblioteques de les universitats de Catalunya, on es poden constatar unes potencialitats enormes per als investigadors catalans:
– Universitat Abat Oliba (UAO). Biblioteca: Suport a la recerca
– Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Servei de Biblioteques: Professors
– Universitat de Barcelona (UB). Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI): Suport a la Recerca
– Universitat de Girona (UdG): Biblioteca
– Universitat de Lleida (UdL). Servei de Biblioteca i Documentació: Suport a la recerca
– Universitat de Vic (UVic). Biblioteca: Docents i Personal d’Administració i Serveis
– Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Biblioteca: Suport a la recerca
– Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Biblioteca: Suport a la recerca
– Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Bibliotècnica: Suport a la recerca
– Universitat Pompeu Fabra (UPF). Biblioteca i TIC · CRAI: Suport a la recerca i a la publicació científica
– Universitat Ramon Llull (URL): Biblioteques
– Universitat Rovira i Virgili (URV). Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI): Servei de suport a l’investigador

Per ampliar la informació, podeu deixar els vostres comentaris i consultar altres entrades sobre biblioteques publicades a aquest blog.

4 respostes a Els serveis de suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter