Dos rànquings bibliomètrics confirmen la bona qualitat de la recerca catalana

En els darrers dies s’han presentat les actualitzacions de dos interessants rànquings bibliomètrics, un d’abast internacional (Mapping Scientific Excellence) i un altre d’estatal (CSIC, CIEMAT, IEO, INIA, INTA, ISCIII, CNIC, CNIO Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles). Tot i que ambdues classificacions presenten metodologies i fonts d’informació diferents, el més interessant és constatar que es confirma la bona qualitat de la recerca als territoris de llengua i cultura catalanes.

Mapping Scientific ExcellenceMapping Scientific Excellence ha publicat una segona edició internacional, que permet visualitzar (mitjançant llistes i mapes) el rendiment científic d’universitats i organismes d’investigació a 17 àrees temàtiques. A gairebé totes les àrees, hi ha una o més institucions de Catalunya, el País Valencià o les Illes Balears entre les 5 primeres posicions de l’Estat Espanyol. A més, alguns centres ocupen les primeres posicions mundials com, per exemple, l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) a Chemistry o l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) a Physics and Astronomy.

La plataforma es fonamenta en la informació de la base de dades Scopus recopilada per a l’SCImago Institutions Ranking (SIR). Ara bé, només s’han considerat les institucions que han publicat un mínim de 500 documents (articles, reviews i conference papers) en el període 2006-2010 (la primera edició abasta el quinquenni 2005-2009) en una determinada àrea temàtica. A més, només s’han contemplat les àrees amb un mínim de 50 institucions representades.

Mapping Scientific Excellence mesura les institucions a partir de 2 indicadors bibliomètrics bàsics, que es poden combinar amb d’altres (PIB per càpita o habitants d’un país, etc.):
Best Paper Rate: proporció de les publicacions d’una institució que pertanyen al 10% de les més citades en la seva àrea i any de publicació. Per tant, dóna informació sobre l’èxit a llarg termini de les publicacions d’una institució.
Best Journal Rate: ràtio de documents que una institució publica en les revistes acadèmiques de major influència mundial, és a dir, les que estan en el primer quartil (25%) de les seves categories temàtiques segons l’SCImago Journal Rank (SJR). Així, es mesura la capacitat d’una institució per publicar els seus resultats en revistes de prestigi.

CSICA més, el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicat la tercera edició (en versió de proves) del Rànquing CSIC, CIEMAT, IEO, INIA, INTA, ISCIII, CNIC, CNIO Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles. Finançat pel projecte europeu ACUMEN, aquest rànquing estatal conté 1.400 perfils d’investigadors ordenats segons l’Índex H i també s’informa del seu centre de recerca i del nombre total de citacions obtingudes a Google Scholar. Cal destacar que 5 dels 10 primers investigadors corresponen a centres localitzats als territoris de llengua i cultura catalanes.

A l’hora d’analitzar els resultats, cal tenir en compte la font d’informació que s’ha utilitzat per elaborar aquest rànquing: només s’inclouen els científics amb un perfil públic a Google Scholar i en el qual hi figurin adreces web d’un dels organismes públics d’investigació (OPI) que depenen de l’Estat espanyol.  En aquest sentit, el Laboratorio de Cibermetría adverteix de l’existència d’errades i llacunes d’informació, que es poden comunicar per correu electrònic.

Per a augmentar la visibilitat de la producció científica, el Laboratorio de Cibermetría aconsella als investigadors que s’incorporin a Google Scholar, perquè és un instrument fàcil d’usar, gratuït i amb una cobertura àmplia.

Per a més informació, podeu consultar les pàgines web dels dos rànquings, així com altres entrades sobre bibliometria publicades a aquest blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter