Informe: «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I»

Informe CEOELa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicat un informe sobre «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I». Els objectius de l’informe són, per un costat, avaluar el model espanyol d’ajuts públics a les activitats empresarials d’R+D+I i, d’un altre costat, examinar la seva incidència sobre el creixement, la competitivitat i l’ocupació.

L’estudi és el resultat d’una enquesta on van participar gairebé 700 empreses de l’Estat espanyol. L’enquesta es realitzà la segona meitat de l’any 2013 i abraçava el període 2008-2012.

A continuació s’extreuen algunes de les principals conclusions de l’informe:
– Es confirma una gran incidència de les activitats d’R+D+I, que permeten a les empreses afrontar millor la crisi econòmica, reduir menys el nombre de treballadors i generar la competitivitat necessària per operar en el mercat exterior amb nous productes innovadors i d’alt valor afegit.
– Existeix bona disposició a la formació de consorcis de tot tipus, amb clients, proveïdors, competidors, etc. El 86% de les empreses han col·laborat amb centres tecnològics i universitats, però les actuacions del Programa Horizon 2020 són poc conegudes per les empreses.
– El 56% de les empreses afirmen que han augmentat el personal qualificat com a resultat dels ajuts públics. Ara bé, les retallades en els ajuts públics han incidit fortament en la pèrdua de treballadors i han alentit el creixement exterior, sobretot pel que fa a les empreses de major valor afegit.
– Respecte al tipus d’ajut públic, s’aprecia un creixement dels préstecs respecte a les subvencions o a les deduccions fiscals, que són l’incentiu més valorat per les empreses. Un 65% considera que es redueix l’eficàcia del préstec si comporta el pagament d’interessos o l’exigència de garanties.
– Pel que fa a la protecció de la tecnologia, la crisi ha fet créixer la infrautilització de les patents i s’ha reduït el pressupost empresarial que s’hi destina.

Per a més informació, podeu consultar l’informe sobre «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I» de la CEOE, així com altres entrades sobre empreses publicades a aquest blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter