Catalunya perd posicions en la distribució autonòmica del Plan Nacional de I+D+I (2001-2011)

Plan Nacional I+D+IEn el moment actual de retallades en la inversió pública en R+D+I, és important disposar d’informació detallada sobre el finançament científic i tecnològic per part de les diferents administracions. En aquest sentit, al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Activitats del Plan Nacional de I+D+I, per comunitats autònomes, que abraça el període 2001-2011. L’informe presenta el finançament estatal d’activitats d’R+D+I en tres edicions successives del Plan Nacional de I+D+I, estructurades per modalitats (projectes d’investigació, recursos humans, equipaments i infraestructures, etc.).

En termes absoluts, Madrid i Catalunya ocupen les primeres posicions estatals, seguides per Andalusia, el País Valencià i el País Basc. Ara bé, la situació canvia quan es ponderen les dades de finançament per habitant, on destaquen clarament Navarra, el País Basc i Madrid. L’anàlisi per modalitats també ofereix informació interessant com, per exemple, el lideratge absolut de Catalunya en l’Acción Estratégica de Salud o d’Andalusia en infraestructures i equipament.

La font d’informació és la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT) i, posteriorment, el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Cal tenir en compte que les dades corresponents a l’any 2000 no van ser publicades i, a més, alguns indicadors s’han deixat d’actualitzar per part del govern espanyol (per exemple, la distinció entre subvencions i préstecs). D’altra banda, només les modalitats de projectes d’investigació, recursos humans i equipament i infraestructura ofereix informació completa del període 2001-2011.

Per comunitats autònomes, el nombre total d’activitats finançades (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo) està encapçalat per Madrid (44.171, un 21,1%), seguit per Catalunya (42.074, un 20,1%), Andalusia (27.336, un 13,0%), el País Valencià (18.413, un 8,8%) i el País Basc (12.098, un 5,8%). Tot i la posició capdavantera de Madrid en el període 2001-2011, resulta evident la seva tendència a la baixa. D’altra banda, les Illes Balears han rebut 1.797 activitats (un 0,9%).

GRÀFIC 1.
Gràfic 1

Pel que fa a l’import total (Gràfic 2, feu un clic per ampliar-lo), Madrid (7.354,8 milions d’euros, un 24,5%) i Catalunya (6.605,3 milions, un 22%) ocupen les dues primeres posicions, seguits pel País Valencià (2.928,3 milions, un 9,8%), Andalusia (2.905,8 milions, un 9,7%) i el País Basc (2.759,3 milions, un 9,2%). A més, les Illes Balears han rebut 211,3 milions d’euros (un 0,7%). Val a dir que el finançament total agrupa les subvencions i els préstecs concedits.

GRÀFIC 2.
Gràfic 2

La ràtio del finançament global (2001-2011) per habitant (Gràfic 3, feu un clic per ampliar-lo) situa en les primeres posicions a Navarra (1.475,9 euros per habitant), el País Basc (1.271,5) i Madrid (1.151,2). Aquestes tres comunitats autònomes superen àmpliament la ràtio de Catalunya (886,5) o de la mitjana estatal (643,9). D’altra banda, el País Valencià (589,4) i, sobretot, les Illes Balears (189,4) registren valors inferiors a la mitjana.

GRÀFIC 3.
Gràfic 3

Per a més informació, podeu consultar l’informe del portal MERIDIÀ.

Una resposta a Catalunya perd posicions en la distribució autonòmica del Plan Nacional de I+D+I (2001-2011)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter