Catalunya generà el 31,3% del volum de negoci de les empreses espanyoles d’alta tecnologia l’any 2012

INEL’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat els resultats definitius del 2012 de l’estadística «Indicadores del sector de alta tecnologia» a les empreses espanyoles. En general, gairebé tots els indicadors estatals de les empreses dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia van baixar lleugerament. Catalunya ocupà la primera posició estatal de forma destacada en volum de negoci i valor afegit, però la situació no va ser tan bona en els indicadors d’ocupació o d’inversió i personal dedicat a activitats d’R+D.

Tot seguit s’analitzen els principals resultats dels «Indicadores del sector de alta tecnologia» (2012).

1) Volum de negoci

L’any 2012, el volum de negoci de les empreses manufactureres dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia se situà en 148.899 milions d’euros, un 3,8% inferior a l’any anterior. El valor afegit generat va ser de 32.798 milions d’euros. En els sectors de tecnologia alta destacà la Fabricació de productes farmacèutics, amb un volum de negoci superior als 13.853 milions d’euros (un 61,1% del total del sector). D’altra banda, en el sector de tecnologia mitjana alta, la Fabricació de material i equipament elèctric, maquinària i vehicles de motor superà els 81.483 milions (un 64,5% del sector).

Per comunitats autònomes, Catalunya ocupà la primera posició estatal de forma destacada, tant en volum de negoci (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo) com en valor afegit (Gràfic 2, feu un clic per ampliar-lo). Així, l’any 2012 el volum de negoci a Catalunya dels sectors manufacturers d’alta i mitjana alta tecnologia arribà als 46.552,3 milions (un 31,3% estatal), mentre que el valor afegit va ser de 9.936,8 milions (un 30,3% estatal). D’altra banda, el País Valencià representà un 8,6 % del volum de negoci i un 9,1 % del valor afegit, mentre que les Illes Balears només suposaren un 0,1 % en els dos indicadors.


GRÀFIC 1.
Gràfic 1


GRÀFIC 2.
Gràfic 2


2) Ocupació

Els sectors d’alta i mitjana alta tecnologia vam ocupar a 1.173.800 persones l’any 2012, un 6,8% del total d’ocupats de l’economia espanyola. Aquesta xifra suposa un descens d’un 2,4% respecte a l’any 2011. Per sectors, la distribució és la següent: 135.000 ocupats en sectors manufacturers de tecnologia alta; 546.000 en sectors de tecnologia mitjana alta; i 512.400 persones en serveis d’alta tecnologia.

En termes absoluts, les comunitats autònomes amb més ocupats en aquests sectors van ser Madrid (308.000 ocupats, per 279.100 l’any 2011), Catalunya (275.900 persones, per 302.900 ocupats l’any 2011) i el País Basc (102.200, per 116.300 l’any 2011). Ara bé, la distribució percentual per comunitats autònomes i sectors, demostra la posició capdavantera de Catalunya en els sectors manufacturers d’alta i mitjana alta tecnologia (un 28,5% estatal), mentre que Madrid liderà els serveis d’alta tecnologia (un 39,6% estatal).

En relació a l’ocupació total, les comunitats amb major percentatge dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia van ser Navarra (12,3%), el País Basc (11,7%), Madrid (11,2%), Catalunya (9,5%) i Aragó (9,5%). D’altra banda, el País Valencià (5%) i les Illes Balears (2%) se situaren en valors per sota de la mitjana estatal (6,8%).


3) Inversió i personal en R+D

Les empreses dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia van invertir en R+D 4.663,4 milions d’euros durant l’any 2012, un 3,0% menys que en l’any anterior. Aquesta xifra suposà un 65,7% de la despesa total del sector empresarial en activitats d’R+D. En el Gràfic 3 (feu clic per ampliar-lo) es constata la primera posició de les empreses amb seu a Madrid (1.306,32 milions d’euros), seguides de Catalunya (1.206,61 milions).


GRÀFIC 3.
Gràfic 3

D’altra banda, els sectors d’alta i mitjana alta tecnologia van concentrar el 63,9% del total de personal dedicat a R+D en equivalència a jornada completa (EJC) en el sector empresarial i el 66,4% dels investigadors. Per comunitats autònomes, Madrid i Catalunya tornaren a encapçalar la classificació estatal.


GRÀFIC 4.
Gràfic 4


4) Exportacions

L’any 2012, les exportacions espanyoles de productes d’alta tecnologia van augmentar un 9,3% respecte a l’any anterior, amb 11.398,4 milions d’euros. Cal remarcar que en el bienni anterior les exportacions d’aquests productes vam augmentar un 17,4% (any 2010) i un 14,1% (any 2011). De tota manera, les darreres dades provisionals publicades per l’Idescat sobre Comerç amb l’estranger segons el contingut tecnològic (any 2013) semblen indicar una tendència a la baixa d’aquest creixement.

Per a més informació, podeu consultar l’estadística «Indicadores del sector de alta tecnologia», així com la nota de premsa publicada per l’INE.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter