Les empreses catalanes perden terreny en els projectes R+D+I del CDTI (2000-2012)

CDTILa captació d’ajuts i crèdits del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és un bon indicador dels projectes d’R+D+I desenvolupats pel sector empresarial. Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes del CDTI per comunitats autònomes amb la informació de la convocatòria 2012. Per tant, ja es pot consultar la informació completa del període 2000-2012 en format de taula o de mapa.

La convocatòria del CDTI de l’any 2012 ha suposat una davallada considerable en el nombre de projectes finançats (1.211 activitats, per 2.147 l’any 2011) i de l’import dels crèdits concedits (1.203 milions d’euros, per 2.147 l’any 2011).  En relació al global estatal, cal destacar que les empreses catalanes continuen al capdavant, però amb una tendència clara a la baixa.

El CDTI és una entitat que depèn del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) i que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses, mitjançant les sol·licituds de finançament i suport a projectes empresarials d’R+D+I en els àmbits estatal i internacional. Amb aquest objectiu, el CDTI finança projectes empresarials d’R+D individuals o consorciats i facilita ajudes per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (NEOTEC). També s’encarrega del finançament d’accions mitjançant la Línia Bancària de Finançament a la Innovació Tecnològica (LBC) i de la internacionalització dels projectes (programes EUROSTARS i INNTERNACIONALIZA). A més, en el període 2006-2010, atorgà subvencions per finançar grans projectes integrats d’investigació industrial amb col·laboració pública i privada (CENIT).

Des de l’any 2000, el CDTI ha finançat 13.476 projectes empresarials d’R+D+I amb un crèdit global de 7.794,3 milions. El cost total dels projectes és de 13.398,1 milions, amb una mitjana situada al voltant del milió per activitat, si bé es detecta una tendència a la baixa (l’any 2012, s’ha situat als 798.100 euros per projecte). Per contra, el percentatge de finançament públic respecte al cost total del projecte d’R+D+I ha anat en augment, passant d’un 43,1% (any 2000) a un 63,5% (any 2012).

Per comunitats autònomes (2000-2012), Catalunya ocupa la primera posició de l’Estat espanyol (Gràfics 1 i 2, feu un clic per ampliar-los). Cal destacar la tendència clarament descendent de Catalunya i Madrid, al contrari de l’evolució d’altres territoris com, per exemple, el País Valencià, Andalusia i Galícia. Així, en el període 2000-2012 les empreses catalanes han rebut finançament del CDTI per a impulsar 3.385 projectes (un 25,1% estatal), amb uns crèdits totals de 1.807,63 milions (23,2%). La segona i tercera posició corresponen, respectivament, a Madrid (un 13,1% dels projectes i un 16,6% dels crèdits) i al País Basc (11,7% i 11,5%). En el mateix període, el País Valencià ha executat 1.403 activitats (10,4%), amb 712,1 milions en crèdits (9,1%), i les Illes Balears, 46 activitats (0,3%), amb 20,9 milions (0,3 %).

Gràfic 1.
Gràfic 1

Gràfic 2.
Gràfic 2

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, l’apartat de Recursos Econòmics del portal MERIDIÀ i les entrades sobre el CDTI publicades a aquest blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter