Empreses spin-off: s’estanca la transferència del coneixement científic

CRUELes spin-off (segons el TERMCAT, “empreses derivades”) són noves empreses basades en el coneixement científic generat a les universitats i  centres públics de recerca. Per tant, es tracta d’un dels instruments bàsics per a la transferència de la recerca científica cap a la societat. A més, permeten retenir capital intel·lectual i renovar el teixit productiu amb activitats d’abast global i amb alt valor afegit. Les escasses dades disponibles dibuixen un ecosistema espanyol de mides modestes i, a més, amb indicadors a la baixa. La situació de les empreses spin-off a Catalunya presenta alguns signes positius en l’àmbit de les biociències i en els parcs i centres tecnològics.

A l’Estat espanyol, la principal font d’informació sobre les empreses spin-off és l’«Informe de la encuesta de investigación y transferencia de conocimiento de las universidades españolas». Els autors de l’estudi són la RedOTRI Universidades i la Red de Unidades de Gestión de la Investigación (RedUGI), impulsades des de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). La darrera actualització d’aquest informe (any 2011) destacava que la creació d’empreses spin-off universitàries s’havia reduït un 15,3%, de 131 (any 2010) a 111 (any 2011) (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo). Així, 38 de les 63 universitats que van contestar l’enquesta l’any 2011 havien creat com a mínim una spin-off: 6 eren universitats catalanes (14 spin-off creades); 3 valencianes (6); i 1 balear (1).

Gràfic 1.
Gràfic 1

A les empreses spin-off sovinteja la implicació del personal investigador vinculat al sistema universitari i de recerca. La Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación contempla la possibilitat d’una excedència temporal per als investigadors que vulguin participar activament en empreses de base tecnològica creades com a resultat dels projectes d’investigació. Ara bé, el Gràfic 1 també demostra que el personal investigador promotor d’aquestes empreses també presenta una tendència a la baixa.

Respecte a la continuïtat de les spin-off, l’«Informe de la encuesta de investigación y transferencia de conocimiento de las universidades españolas» constatava que, de les 625 empreses creades els darrers 5 anys, 584 (un 93%) seguien en funcionament a finals de l’any 2011. Altres indicadors interessants eren el nombre d’empreses spin-off participades per universitats (37 de les 111 creades l’any 2011) o que només 36 empreses spin-off havien ampliat el seu capital (hi havia escassa disponibilitat de capital risc privat, tal com demostra el Gràfic 1).

A Catalunya, la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) agrupa 21 grans espais de producció, transferència, difusió i ús del coneixement i actua de punt de contacte entre la comunitat investigadora i la innovadora. El 2012, els parcs de la XPCAT tenien un total de 2.769 empreses innovadores, el que suposava un creixement d’un 4,19% respecte a l’any anterior. D’aquestes empreses, més d’un 63% eren empreses de base tecnològica i entorn del 50% eren spin-off.

Segons l’Informe Biocat (2013),  les entitats de recerca catalanes han creat 54 spin-off en l’àmbit de les biociències des de l’any 2000: universitats (29); centres de recerca (9); hospitals (6); iniciatives mixtes (10). A més, els centres tecnològics de la xarxa TECNIO han impulsat 9 empreses spin-off l’any 2011 i 11 l’any 2012.

Per a més informació, podeu consultar tres notícies recents sobre empreses spin-off catalanes:
– Èxit europeu de la primera spin-off de la Universitat Oberta de Catalunya
– Les spin-offs universitàries són més productives a llarg termini que altres empreses tecnològiques
– La catalana Oryzon rebrà 21 milions de dòlars de Roche per desenvolupar fàrmacs basats en l’epigenètica

Una resposta a Empreses spin-off: s’estanca la transferència del coneixement científic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter