Patents internacionals: Catalunya perd una oportunitat d’acostar-se a Europa

WIPOEl Tractat de Cooperació en matèria de Patents (en anglès, Patent Cooperation Treaty, PCT) unifica la tramitació prèvia a la concessió per als sol·licitants que busquen la protecció internacional de les seves invencions. L’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (en anglès, World Intellectual Property Organization, WIPO) s’encarrega de l’administració de les sol·licituds de patents via PCT però són les oficines nacionals les que s’ocupen de la concessió. Així, la presentació d’una sol·licitud de patent internacional segons el PCT permet demanar la protecció d’una invenció simultàniament a 148 països.

La base de dades PATENTSCOPE és un sistema gratuït de la WIPO que conté 36 milions de documents de patents, dels quals 2,2 milions corresponen a sol·licituds internacionals presentades segons el PCT. La interfície de cerca està disponible en 9 idiomes i permet obtenir informació desagregada per països i regions.

A continuació s’analitzen les dades sobre sol·licituds de patents PCT des de l’any 2000 i es compara el total mundial amb alguns dels principals països europeus i els territoris de llengua i cultura catalanes. A més, en el cas de Catalunya es determinen quins són els principals sol·licitants i àrees tecnològiques. En especial, cal destacar l’evolució de Catalunya que mostrava una tendència convergent cap al Regne Unit i França però que ha perdut terreny en els darrers anys.

a) Anàlisi internacional

Les dades del període 2000-2013 (Taula 1, feu un clic per ampliar-la) demostren una tendència descendent dels països europeus respecte al total de sol·licituds mundials, fenomen provocat pel creixement dels països emergents. Així, els països europeus estudiats representaven l’any 2000 un 40% de les sol·licituds de patents PCT, mentre que l’any 2012 eren un 30,3% (cal tenir en compte que les dades de l’any 2013 són provisionals perquè encara s’han de completar).

Taula 1. Sol·licituds de patents PCT, per països (2000-2013)
WIPO: Taula 1

Un altre indicador reafirma aquesta tendència descendent d’Europa: el percentatge de creixement de les sol·licituds de patents PCT entre els anys 2000 i 2012 (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo). Així, només Irlanda (134,5%) i, sobretot, Espanya (209,4%) han registrat un creixement superior a la mitjana mundial (105,4%), mentre que la resta de països estudiats queden per sota

Gràfic 1. Sol·licituds de patents PCT: % creixement entre els anys 2000 i 2012
WIPO: Gràfic 1

La ràtio de patents per milió d’habitants (Gràfic 2, feu un clic per ampliar-lo) també ofereix informació interessant (el descens de l’any 2013 s’explica perquè les dades són provisionals). Bàsicament, es poden detectar 3 grups de països: capdavanters (Països nòrdics, Països Baixos i Alemanya), seguidors (Regne Unit, França i Irlanda) i moderats (Itàlia, Espanya i els territoris de llengua i cultura catalanes). En especial, cal destacar l’evolució de Catalunya que mostrava una tendència convergent cap al Regne Unit i França però que ha perdut terreny en els darrers anys.

Gràfic 2. Sol·licituds de patents PCT per milió d’habitants (2000-2013)
WIPO: Gràfic 2

b) Anàlisi autonòmica

En total, el conjunt dels territoris de llengua i cultura catalanes representen un 56% de les sol·licituds de patents PCT realitzades des de l’Estat espanyol (2000-2013): Catalunya n’ha sol·licitat 7.176 (un 36,4% estatal); el País Valencià, 3.627 (18,4%); i, per últim, les Illes Balears, 242 (1,2%). Ara bé, en els 3 territoris han baixat de forma progressiva però inequívoca el percentatge estatal de patents. Així, Catalunya sol·licitava l’any 2000 un 42,5% del total espanyol, mentre que l’any 2013, un 28%. Per la seva banda, el País Valencià ha baixat del 21,7% (any 2000) al 13,2% (any 2013) i les Illes Balears, del 2,4% a l’1,1%.

Quins són els principals sol·licitants de patents PCT a Catalunya? Pel que fa a les empreses, en el decenni 2004-2013 destaquen dues farmacèutiques: Laboratorios del Dr. Esteve, S.A. (213 patents) i Almirall, S.A. (147). Respecte a les universitats i organismes de recerca, ocupen les primeres posicions la Universitat de Barcelona (117 patents) i la Universitat Politècnica de Catalunya (103).

Segons els codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP), les sol·licituds de patents PCT de Catalunya (2000-2013) estan centrades en l’àmbit farmacèutic i químic. Així, un 18,2% (1.307 patents) correspon a «Preparacions d’ús mèdic, dental o higiènic» (codi A61K) i un 9,9% (714 patents) a «Compostos heterocíclics» (codi C07D). En aquest sentit, cal tenir en compte l’absència en posicions capdavanteres dels àmbits de tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC), els quals predominen actualment a les patents PCT.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la WIPO, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

3 respostes a Patents internacionals: Catalunya perd una oportunitat d’acostar-se a Europa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter