Pla de Doctorats Industrials: Estat actual i convocatòria d’ajuts per a accions de promoció

Pla Doctorats IndustrialsLa Generalitat de Catalunya  ha impulsat diversos mecanismes per afavorir la transferència dels resultats de la recerca al teixit productiu: el Pla de Doctorats Industrials per formar doctors a les empreses; els incentius a les universitats públiques per a la creació de spin-offs; o, entre d’altres, el Programa Prova’t per a prototipus de productes sorgits d’investigacions.

Pel que fa al Pla de Doctorats Industrials, és una estratègia de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. Actualment té 70 projectes en marxa (convocatòria 2013) en els quals participen 58 empreses diferents i un total de 10 universitats de Catalunya. A més, es preveu posar en marxar 75 projectes nous per l’any 2014.

En aquesta línia, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a finançar les despeses per a accions de promoció realitzades amb l’objectiu de fomentar i coordinar la presentació de propostes en el marc del Pla de doctorats industrials. Els beneficiaris dels ajuts poden ser les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 32.900 euros i s’atorgaran ajuts per un import màxim de 1.500 euros per proposta. L’ajut ha de contribuir a fer front a les despeses derivades de la promoció del Pla de Doctorats Industrials entre empreses i estudiants potencials candidats a participar en projectes de doctorat industrial. El termini de presentació de les sol·licituds resta obert fins al 7 de juliol de 2014.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web de l’AGAUR i del Pla de Doctorats Industrials.

Una resposta a Pla de Doctorats Industrials: Estat actual i convocatòria d’ajuts per a accions de promoció

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter