Informe de la FECYT sobre «Percepción social de la ciencia y la tecnología 2012»

percepcioLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe «Percepción social de la ciencia y la tecnologia 2012» on es resumeixen els resultats i conclusions obtinguts en la «VI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología».

Pel que fa al contingut, l’informe inclou una reflexió inicial sobre l’estat de la cultura científica a Espanya.  A continuació, es publiquen 8 articles elaborats per experts científics que analitzen aspectes concrets de l’enquesta, així com estudis longitudinals i comparatius amb altres països. Les àrees concretes d’anàlisi són: percepció de la ciència en els joves i diferències de gènere en aquesta percepció; intervenció ciutadana en les polítiques d’R+D; percepció social de la ciència a Internet; percepció social de la professió i les carreres científiques; i finalment, canvis en la cultura de la ciència a Espanya (1989-2010).

L’informe també mostra les conclusions principals, els resultats més rellevants per diferents segments socials i una anàlisi estadística que ha generat diferents perfils de ciutadans en funció de la combinació de les seves posicions i actituds cap a la ciència i la tecnologia, i les seves característiques demogràfiques. En aquest sentit, es conclou que en general la imatge que tenen els ciutadans de la ciència i la tecnologia segueix essent favorable i el seu interès en aquestes àrees no ha deixat d’augmentar (Gràfic 1).

Gràfic 1. Interès en ciència i tecnologia. Distribució percentual (Espanya, 2004-2012)

fecytFont: FECYT.

Respecte a l’any 2010, però, la percepció positiva s’ha estancat, sobretot en la contribució en la salut i la medicina, el desenvolupament econòmic i el benestar personal i social. També es detecta una demanda de major contribució en els àmbits de protecció i conservació del medi ambient i la natura, així com en la generació de nous llocs de treball. Així mateix, s’observa una demanda de major informació sobre temes científics i tecnològics, i en aquest aspecte, Internet és considerat el mitjà d’informació adequat.

Val a dir que el 40% de la població percep que té un dèficit d’educació científica i tècnica, el qual és major en les dones i també augmenta amb l’edat. També es perceben els professionals científics i metges com els millors valorats pels ciutadans. Quant als recursos públics que s’inverteixen en ciència i tecnologia, més del 80% dels enquestats considera que s’han de mantenir o inclús augmentar. Finalment, creix la percepció que Espanya té un retard en investigació científica i tecnològica respecte a la mitjana de la Unió Europea (UE).

Per informació més detallada, podeu consultar l’informe «Percepción social de la ciencia y la tecnologia 2012» al lloc web de la FECYT.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter