Informe: «Científicas en cifras 2013»

unidadmujeryciencia

La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC) del Ministerio de Economía y Competividad (MINECO) ha publicat l’informe «Científicas en cifras 2013: Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión investigadora». La UMYC és l’òrgan encarregat de posar en pràctica el principi de transversalitat de gènere i d’impulsar aquesta perspectiva en les polítiques científiques, tecnològiques i d’innovació que afecten la igualtat entre homes i dones.

Les dades de l’informe mostren petites reduccions en l’escletxa de gènere en alguns àmbits, però també que, malgrat els avenços, la poca representació de les dones segueix requerint accions i mesures. Persisteix la segregació horitzontal, ja que poques dones estudien en els camps tecnològics i de ciències experimentals, i pocs homes estudien en els de ciències de la vida. La proporció entre el nombre de dones capacitades per accedir a llocs de decisió i la seva presència a aquests llocs no ha avançat significativament en els últims anys.

No obstant això, les dades mostren una evolució semblant a l’estudi «She Figures» de la Comissió Europea (CE). Globalment, Espanya consta de més dones científiques, però quant a la integració vertical, està per sota de la mitjana europea. Així, mentre un 55,8% estan matriculades en màster i un 51% en doctorat, només un 19,5% ocupen les posicions més elevades de la carrera científica.

Amb aquest informe es pretén aportar les dades empíriques que permetin sustentar el disseny, l’aplicació, el seguiment i l’avaluació de polítiques de gènere i plans i mesures d’igualtat. Els indicadors s’han normalitzat i adaptat als habituals que apareixen en les estadístiques internacionals d’R+D+i.

Per informació més detallada, podeu consultar l’informe «Científicas en cifras 2013», així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter