La Generalitat de Catalunya destina un 3,37% del pressupost a finançar activitats d’R+D+I

Generalitat de CatalunyaAl portal web MERIDIÀ es pot consultar l’Informe ‘Finançament d’activitats d’R+D+I, per departaments de la Generalitat de Catalunya’. Les dades abracen el període 1997-2013 i  provenen de les memòries de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRI) i, a partir de l’any 2003, dels informes publicats a la pàgina web del Pla de Recerca i Innovació (PRI 2010-2013) de Catalunya. Les darreres dades publicades indiquen una recuperació respecte a les baixades del període 2008-2012.

El finançament d’activitats d’R+D+I dut a terme l’any 2013 per la Generalitat de Catalunya (departaments i resta dels òrgans superiors) ha estat de 688,24 milions d’euros, ja sigui en finançament atorgat a altres institucions o a partir d’activitats pròpies. Això implica que la Generalitat de Catalunya ha dedicat un 3,37 % del pressupost total a accions d’R+D+I. Aquesta xifra suposa una recuperació respecte a les baixades del període 2008-2012, però encara es troba per sota (en termes absoluts i relatius) dels nivells anteriors a la crisi econòmica (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo). En aquest sentit, la taxa de variació interanual demostra la caiguda provocada per les retallades pressupostàries.

Gràfic 1. Generalitat de Catalunya

Més enllà dels canvis de noms i competències dels diferents departaments, el finançament de la Generalitat de Catalunya es concentra en els àmbits de recerca i desenvolupament,  innovació, salut i agricultura. Així, l’any 2013 els recursos totals dedicats a R+D+I s’han concentrat en un 97,26 % a 4 departaments: Economia i Coneixement (62,76 %); Salut (27,89 %); Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (3,37 %); i, per últim, Empresa i Ocupació (3,24 %). Cal destacar la reducció del finançament en el Departament d’Empresa i Ocupació, que va passar del 10,07 % (any 2011) al 3,24 % (any 2013).

Pel que fa l’estructura del finançament (Gràfic 2, feu un clic per ampliar-lo), la distribució de l’any 2013 demostra el pes significatiu de les universitats i del sistema de salut, així com l’escassa rellevància de la innovació.

Gràfic 2

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Pla de Recerca i Innovació (PRI 2010-2013) de Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter