Les revistes científiques catalanes amb major impacte segons la base de dades Scopus

ScopusLa base de dades Scopus, de l’empresa Elsevier, indexa gairebé 22.000 revistes científiques de 5.000 editorials comercials i acadèmiques, a més de llibres i actes de congressos. Scopus ofereix informació sobre les citacions obtingudes pels articles, la qual permet generar 3 indicadors bibliomètrics sobre cada revista: Source Normalized Impact per Paper (SNIP); Impact per Publication (IPP); i, per últim, SCImago Journal Rank (SJR). Desenvolupades pel Centre for Science & Technology Studies (CWTS) i Scimago, aquestes mètriques constitueixen una alternativa a la base de dades Journal Citation Reports (JCR), de l’empresa Thomson Reuters.

Les dades actualitzades sobre les revistes indexades a Scopus i els seus indicadors bibliomètrics estan disponibles al lloc web Journal Metrics per al període 1999-2013. A partir d’aquestes dades, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha analitzat la presència i visibilitat de les revistes de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes a la base de dades Scopus des de diferents perspectives: territoris; anys; entitats editores; camps científics; i, per últim, revistes del primer quartil.

a) Territoris

Segons les dades de Journal Metrics, l’any 2013 Scopus va indexar 21.425 revistes, de les quals 443 corresponen a l’Estat espanyol (un 2,1 %). De les 443 revistes espanyoles, 150 són publicades a Catalunya (33,9 %), 18 al País Valencià (4,1 %) i 2 a les Illes Balears (0,5 %). Per tant, els territoris de llengua i cultures catalanes representen un 38,5 % de les revistes espanyoles i un 0,8 % del total de la base de dades Scopus.

b) Anys

En el decenni 2004-2013, el nombre de revistes de l’Estat espanyol indexades a Scopus ha crescut de les 154 (any 2004) a les 443 (any 2013) (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo), amb un creixement del 187,7 %. Paral·lelament, els territoris de llengua i cultura catalanes tenien 69 títols l’any 2004, mentre que ara disposen de 170 revistes, amb un augment del 146,4 %.

Gràfic 1

c) Entitats editores

Les 5 principals entitats editores de l’Estat espanyol concentren 148 revistes: Elsevier (71 revistes, amb seu social a Barcelona); el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (29 revistes); la Universidad Complutense de Madrid (27); la Universitat de Barcelona (13 revistes); i, per últim, la Universidad de Navarra (8).

d) Camps científics

La distribució per grans camps científics de les revistes publicades als territoris de llengua i cultura catalanes (Gràfic 2, feu un clic per ampliar-lo) demostra l’especialització en ciències mèdiques i de la salut (53,1 %), seguides per ciències socials (14,5 %) i Humanitats.

Gràfic 2

e) Revistes de primer quartil

Quina capacitat té el nostre sistema científic i editorial per publicar revistes d’alt impacte científic? De les 443 revistes espanyoles presents a la base de dades Scopus l’any 2013, només 23 (un 5,2 %) es situen al primer quartil dels indicadors bibliomètrics SNIP i/o SJR. Pel que fa a Catalunya, 12 revistes corresponen al primer quartil (8 %) i també cal destacar la presència d’una revista valenciana (*):

Revista (ISSN)
AIDS Reviews (1139-6121)
Archives of Computational Methods in Engineering (1134-3060)
Catalan Journal of Linguistics (1695-6885)
Collectanea Mathematica (0010-0757)
Drug News and Perspectives (0214-0934)
Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis (1577-5097)
Geologica Acta (1695-6133)
International Microbiology (1139-6709)
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (1698-4447)*
Publicacions Matemàtiques (0214-1493)
Revista d’Estudis Autonòmics i Federals (1886-2632)
SORT (1696-2281)
Suhayl (1576-9372)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Journal Metrics, a més d’altres entrades sobre bibliometria publicades a aquest blog.

3 respostes a Les revistes científiques catalanes amb major impacte segons la base de dades Scopus

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter