Convocatòria: Acción Estratégica en Salud (AES 2015)

ISCIIIEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha aprovat la convocatòria per a l’any 2015 de subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca traslacional biomèdica. La finalitat és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades.

La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2015 és de 100,1 milions d’euros, tot i que existeix la possibilitat d’una ampliació de 45,6 milions si augmenta el crèdit disponible. Des de l’any 2008 (223,3 milions d’euros concedits) resulta evident el fort descens (un -55,2%) de les subvencions.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lular d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població.
d) Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Les convocatòries de l’AES 2015 s’obriran de forma esglaonada:

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad

Subprograma Estatal de Formación

Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud: del 4 al 24 de març de 2015.
Ayudas de Formación en Gestión de la Investigación en Salud (FGIN): del 3 al 25 de març de 2015.
Contratos Río Hortega: del 10 al 31 de març de 2015.

Subprograma Estatal de Incorporación

Contratos de gestión en investigación en salud en los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados: del 3 al 25 de març de 2015.
Contratos Miguel Servet (Tipo I): del 3 al 25 de març de 2015.
Contratos Miguel Servet (Tipo II): del 5 al 24 de març de 2015.
Contratos Sara Borrell: del 3 al 24 de març de 2015.
Contratos Juan Rodés: del 14 d’abril al 6 de maig de 2015.
Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: del 4 al 24 de març de 2015.

Subprograma Estatal de Movilidad

Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores de SNS (M-BAE): del 10 al 26 de març de 2015.
Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES(M-AES): del 10 al 31 de març de 2015.

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia

Subprograma estatal de fortalecimiento institucional

– Incorporación de nuevos grupos al consorcio CIBER: del 17 de març al 14 d’abril de 2015.

Subprograma estatal de generación de conocimiento

Proyectos integrados de excelencia en los IIS: del 4 al 31 de març de 2015.
Proyectos de investigación en salud: del 3 al 26 de març de 2015.
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud: del 10 de març al 9 d’abril de 2015.
Acciones complementarias: de l’1 al 30 de juny de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter