Quin és el suport estatal als programes de formació d’investigadors?

MINECOEls programes de formació d’investigadors són un instrument essencial de política científica per impulsar i regenerar els recursos humans. L’Estat espanyol disposa de dos grans programes amb característiques similars: Formación de Personal Investigador (FPI) (gestionat pel ministeri amb les competències de ciència) i Formación de Profesorado Universitario (FPU) (gestionat pel ministeri amb les competències d’educació). L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat les dades estadístiques 2000-2013 d’ambdós programes per als territoris de llengua i cultura catalanes.

En el marc d’aquests programes, el tipus d’ajut ha evolucionat des dels 4 anys de beca (convocatòries FPI2000-FPI2003 i FPU2000-FPU2005), passant pels 2 anys de beca i pels 2 de contracte predoctoral (convocatòries FPI2004-FPI2012 i FPU2006-FPU2012), fins a arribar als actuals 4 anys de contracte predoctoral (a partir de les convocatòries FPI2013 i FPU2013). En el període 2000-2013, 24.979 investigadors espanyols han rebut finançament d’un dels 2 programes. L’any 2013, l’Estat espanyol donava suport a 6.533 investigadors FPI i FPU, un 3,1% dels 208.767 investigadors espanyols en actiu (123.225 en Equivalència a Dedicació Plena, EDP).

Pel que fa a l’evolució dels programes, el Gràfic 1 (feu un clic per ampliar-lo) demostra una tendència a l’alça, estroncada per les retallades pressupostàries en política científica. Cal tenir en compte que la convocatòria FPU2011 no va ser oberta i que les dades FPI del període 2000-2004 no estan disponibles per al País Valencià i les Illes Balears. Les fonts d’informació són el Boletín Oficial de Estado (BOE) i els ministeris competents, però no s’han recollit renúncies ni altres canvis posteriors a la publicació de les resolucions.

Gràfic 1. Programes FPI i FPU

L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat les dades estadístiques 2000-2013 d’ambdós programes per als territoris de llengua i cultura catalanes. Així, Catalunya ha rebut 5.375 investigadors predoctorals, un 21,5% del total espanyol. Per tipus d’entitat (Gràfic 2, feu un clic per ampliar-lo), les universitats catalanes han acollit un 77% dels investigadors, mentre que els centres CERCA i els instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han obtingut un 10% respectivament.

Gràfic 2. Programes FPI i FPU

Pel que fa al programa FPI, es pot consultar al portal web MERIDIÀ l’informe estadístic Becas y ayudas FPI, per entitats de recerca. Aquest programa permet la formació científica d’aquells titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral en projectes d’investigació finançats per l’Estat espanyol. L’informe presenta les noves concessions, desagregades per anys de convocatòria i entitats de recerca (inclou l’agrupació jeràrquica, el tipus d’entitat i la comunitat autònoma). Per a cada investigador, la convocatòria FPI2013 fixa una retribució salarial mínima de 16.422 euros bruts anuals.

Respecte al programa FPU, cal accedir a l’informe estadístic Becas y ayudas FPU, per entitats de recerca. El Programa FPU té el propòsit de formar doctors per a la seva incorporació al sistema espanyol d’educació superior i recerca científica. L’informe presenta les noves concessions, substitucions de les renúncies immediates i reposicions desagregades per codis de convocatòria i entitats de recerca (inclou l’agrupació jeràrquica, el tipus d’entitat i la comunitat autònoma). Per a cada investigador, la convocatòria FPU2013 fixa un ajut anual de 14.350 euros (2 primers anys) i 16.422 euros (2 anys restants).

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Una resposta a Quin és el suport estatal als programes de formació d’investigadors?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter