Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2016)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2016 de les Ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

L’import global estimat és de 21,26 milions d’euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’any 2016. A continuació es detallen les 11 convocatòries de beques i ajuts que estaran obertes fins al dia 20 d’octubre de 2015, llevat dels casos que s’indiqui el contrari.

Ajudes per a la contractació

a) Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (ACIF)

b) Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral (APOSTD)

c) Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica (APOTI)

d) Ajudes del programa Santiago Grisolía (GRISOLIAP)

Beques per a estades

e) Beques per a estades de contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

f) Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Projectes i grups d’investigació

g) Ajudes per a la realització de projectes d’I+D per a grups d’investigació emergents (GV)

h) Ajudes per a grups d’investigació consolidables (AICO)

i) Ajudes del Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència (PROMETEU). Termini: Finalitzarà el dia 30 d’octubre de 2015.

Altres ajuts

j) Ajudes per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional (AORG)

k) Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats valencianes per mitjà de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació (PPC)

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles al lloc web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter