5 gràfics clau per entendre el nostre sistema d’R+D+I

Quina ha sigut l’evolució del sistema d’R+D+I dels territoris de llengua i cultura catalanes en els darrers 10 anys? Per respondre aquesta pregunta fonamental, l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) ha preparat els gràfics de 5 indicadors essencials per al període 2005-2014, ponderats segons el Producte Interior Brut (PIB) o la població (ocupada o activa).

Com a marc de comparació, els gràfics presenten també la mitjana europea i estatal, així com dues regions capdavanteres a l’Estat espanyol (Madrid i el País Basc). Les fonts d’informació són bàsicament dades oficials de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i Eurostat.

Pel que fa als recursos econòmics i humans, es constata l’impacte destacat de la crisi econòmica sobre el nostre sistema d’R+D+I, per sota o en descens respecte a la mitjana europea. En relació als resultats, la bona productivitat científica no es tradueix en una millora dels indicadors minsos de patents. D’altra banda, el sistema basc ha evolucionat de forma positiva.

A continuació, es poden consultar els 5 gràfics amb els comentaris corresponents.

1) Recursos econòmics i humans
Gràfic 1. Despesa R+D (2005-2014)

Malgrat el creixement continuat de la Unió Europea (UE) en el període 2005-2014, els territoris de llengua i cultura catalana han reduït la despesa en R+D en relació al PIB. Així, el procés de convergència de Catalunya amb la mitjana europea s’ha estroncat amb la crisi econòmica. Cal destacar que el País Basc ha evolucionat per sobre de l’indicador europeu (tot i el descens del període 2012-2014) i que les Illes Balears han registrat uns valors molt fluixos.

Gràfic 2. Personal R+D

El gràfic mostra el personal dedicat a activitats d’R+D en equivalència a dedicació plena (EDP) en relació a la població ocupada. Catalunya ha mantingut els valors de l’inici de la crisi econòmica, tot i que s’ha estroncat l’evolució positiva anterior i s’ha situat clarament per sota de Madrid i, sobretot, del País Basc. Si el panorama no canvia en els pròxims anys, Catalunya serà superada per la mitjana europea. D’altra banda, el País Valencià i les Illes Balears han continuat per sota dels valors europeus i espanyols, més clarament en el cas balear.

Gràfic 3. Investigadors

En l’àmbit del personal més qualificat, la situació dels investigadors ha estat força semblant al gràfic anterior. Ara bé, l’any 2014 Catalunya (0,84%) és pràcticament igualada per la mitjana europea (0,83%) i a gran distància del País Basc (1,33%).

2) Resultats científics i tecnològics

Gràfic 4. Documents Scopus

La producció científica per capita dels investigadors catalans, valencians i, sobretot, balears ha sigut superior a la mitjana europea i espanyola. El gràfic també evidencia un creixement important de l’Estat espanyol, Madrid i el País Basc a partir de l’any 2010, mentre que la mitjana europea demostra estabilitat amb una lleugera tendència a l’alça.

Gràfic 5. Patents EPO

Les dades de producció tecnològica s’han mesurat en patents sol·licitades a l’European Patent Office (EPO) per població activa. El retard en la publicació de les dades estadístiques determina que estan disponibles fins al 2011 (comunitats autònomes) i 2012 (Espanya i UE). Cal remarcar la distància enorme respecte a la mitjana europea, la qual ha estabilitzat el descens registrat l’any 2008. Els territoris de llengua i cultura catalanes han baixat de forma destacada, sobretot en el cas de Catalunya, que s’ha vist superada pel País Basc.

Per a més informació, podeu consultar altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

2 respostes a 5 gràfics clau per entendre el nostre sistema d’R+D+I

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter