Un 3,46% del pressupost de la Generalitat de Catalunya es destina a finançar activitats d’R+D+I

Generalitat de CatalunyaAl portal web MERIDIÀ es pot consultar l’informe estadístic Finançament d’activitats d’R+D+I, per departaments de la Generalitat de Catalunya. Les dades abracen el període 1997-2014 i provenen de les memòries de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRI) i, a partir de l’any 2003, dels informes publicats a la pàgina web del Pla de Recerca i Innovació (PRI 2010-2013) de Catalunya. Les darreres dades publicades indiquen una recuperació respecte a les baixades del període 2008-2012.

Per al conjunt de la Generalitat de Catalunya la variació del 2014 respecte al 2013 és d’un 3,42%. Així, el finançament d’activitats d’R+D+I dut a terme l’any 2014 per la Generalitat de Catalunya (departaments i resta dels òrgans superiors) ha estat de 711,79 milions d’euros, ja sigui en finançament atorgat a altres institucions o a partir d’activitats pròpies. Això implica que la Generalitat de Catalunya ha dedicat un 3,46% del pressupost total a accions d’R+D+I. Aquesta xifra suposa una recuperació respecte a les baixades del període 2008-2012, però encara es troba per sota (en termes absoluts i relatius) dels nivells anteriors a la crisi econòmica (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo). En aquest sentit, la taxa de variació interanual demostra la caiguda provocada per les retallades pressupostàries.

Gràfic 1. Finançament R+D+I GENCAT

Més enllà dels canvis de noms i competències dels diferents departaments, el finançament de la Generalitat de Catalunya es concentra en els àmbits de recerca i desenvolupament,  innovació, salut i agricultura. Així, l’any 2014 els recursos totals dedicats a R+D+I s’han concentrat en un 97,62% a 4 departaments: Economia i Coneixement (62,38%); Salut (28,64%); Empresa i Ocupació (3,45%); i, per últim, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (3,15%).

Pel que fa l’estructura del finançament (Gràfic 2, feu un clic per ampliar-lo), la distribució de l’any 2014 demostra el pes significatiu de les universitats i del sistema de salut. Respecte al finançament global, 660,38 milions s’han destinat a activitats d’R+D i 51,41 milions a innovació.

Gràfic 2. Finançament R+D+I GENCAT

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Pla de Recerca i Innovació (PRI 2010-2013) de Catalunya.

Una resposta a Un 3,46% del pressupost de la Generalitat de Catalunya es destina a finançar activitats d’R+D+I

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter