Convocatòria: Acción Estratégica en Salud (AES 2016)

ISCIIIEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2016 de les subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca traslacional biomèdica. La finalitat és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades.

La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2015 és de 159,4 milions d’euros, tot i que existeix la possibilitat d’una ampliació de 30 milions si augmenta el crèdit disponible. Val a dir, que s’evidencia un augment del 37,2 % respecte a les subvencions de la convocatòria 2015, en què es van atorgar 100,1 milions d’euros. Ara bé, no s’ha recuperat el nivell anterior a la crisi econòmica perquè l’any 2008 es van concedir 223,3 milions d’euros.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser: instituts d’investigació sanitària acreditats; entitats i institucions sanitàries públiques o privades sense afany de lucre; organismes públics d’investigació; universitats públiques i privades; centres públics de recerca; i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que realitzen i/o gestionen activitats d’R+D.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lulars d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població.
d) Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Les convocatòries de l’AES 2016 s’obriran de forma esglaonada:

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad

Subprograma Estatal de Formación

Ayudas de Formación en Gestión de la Investigación en Salud (FGIN): del 5 al 27 d’abril de 2016.
Contratos Río Hortega: del 7 d’abril al 5 de maig de 2016.
Contratos PFIS: contratos predoctorales de formación en investigación en salud: del 12 d’abril a l’11 de maig de 2016.
Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud: del 12 d’abril a l’11 de maig de 2016.

Subprograma Estatal de Incorporación

Contratos de gestión en investigación en salud en los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados: del 5 al 27 d’abril de 2016.
Contratos Miguel Servet (Tipo I): del 5 d’abril al 4 de maig de 2016.
Contratos Miguel Servet (Tipo II): del 5 al 27 d’abril de 2016.
Contratos Sara Borrell: del 5 al 28 d’abril de 2016.
Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en el SNS: del 7 d’abril al 5 de maig de 2016.
Contratos Juan Rodés: del 3 al 26 de maig de 2016.

Subprograma Estatal de Movilidad

Movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del SNS (M-BAE): del 5 al 27 d’abril de 2016.
Movilidad de personal investigador contratado en el marco de la AES (M-AES): del 5 al 27 d’abril de 2016.

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia

Subprograma estatal de fortalecimiento institucional

Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (RETICS): del 5 d’abril al 5 de maig de 2016
Incorporación de nuevas áreas temáticas y nuevos grupos al consorcio CIBER: del 12 d’abril al 12 de maig de 2016.

Subprograma estatal de generación de conocimiento

Proyectos de investigación en salud: del 5 al 28 d’abril de 2016.
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud: del 5 d’abril al 5 de maig de 2016.
Proyectos integrados de excelencia en los IIS: del 6 d’abril al 4 de maig de 2016.
Acciones complementarias de programación conjunta internacional: del 21 de juny al 21 de juliol de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter