La CRUE constata la crisi de la innovació basada en la recerca universitària

Informe I+TC CRUE 2014La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicat l’«Informe de la encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento 2014 de las Universidades Españolas». Es tracta d’una iniciativa conjunta de la RedOTRI Universidades i la Red de Unidades de Gestión de la Investigación (RedUGI), que s’ha anat ampliant, consolidant i harmonitzant, fins a ser un referent en la informació sobre recerca i transferència a l’Estat espanyol. L’edició 2014 ha estat contestada per un 95% de les 70 universitats interpel·lades.

En general, el comportament de l’activitat universitària en recerca i transferència de coneixement en l’any 2014 reflecteix una desacceleració del retrocés experimentat els darrers anys, gràcies a un canvi parcial en la trajectòria del deteriorament de la recerca amb fons públics, si bé això no pot compensar la tendència negativa en la transferència de coneixement a les empreses. Els autors de l’informe conclouen que la sortida de la crisi econòmica no compta amb la innovació basada en la recerca com un dels seus components estratègics.

Algunes de les aportacions més significatives de l’informe són:

a) Recursos humans: la proporció de Personal Docent i Investigador (PDI) que realitza activitats de recerca i transferència ha augmentat lleugerament, si bé, en termes globals no arriben encara a la meitat de les plantilles, situant-se en el 45% i el 19% respectivament.

b) Recursos econòmics: el finançament per a la recerca competitiva s’ha mantingut en els nivells de l’any anterior, trencant la tendència descendent que va començar el 2010.

c) Producció científica: mesurada en tesis llegides o en articles en revistes indexades a Web of Science (WoS), la producció científica mostra un estancament o, fins i tot, un lleuger retrocés. Per tant, els efectes de la disminució del finançament de la recerca estan arribant a la producció científica, si bé en menor proporció que les retallades econòmiques.

d) Patents: el comportament de la generació de resultats transferibles i la seva protecció mitjançant una patent mostra un volum i perfil similar al dels anys anteriors. No obstant això, el nombre de concessions de patents europees mostra un comportament negatiu. D’altra banda, la transferència lligada a l’explotació de resultats presenta una lleu millora, però les magnituds econòmiques són petites.

e) Contractació: la transferència de coneixement realitzada mitjançant la investigació contractada i col·laboradora, així com a través de serveis de consultoria o un altre suport tècnic a empreses ha patit un descens molt significatiu l’any 2014.

f) Empreses spin-off: el nombre d’empreses creades és semblant a l’any anterior, i s’aprecia més creixement per ampliacions de capital que en anys anteriors. No obstant això, moltes empreses no perduren i baixa la implicació del PDI promotor en aquest tipus d’empreses.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’«Informe de la encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento 2014 de las Universidades Españolas» de la CRUE.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter