SCImago presenta les noves versions dels rànquings d’institucions (SIR 2016) i de països i revistes (SJR 2015)

SCImagoEl grup de recerca SCImago ha publicat les versions d’accés lliure i actualitzades de les classificacions SCImago Institutions Rankings (SIR 2016)SCImago Journal & Country Rank (SJR 2015), elaborades a partir de la informació indexada a la base de dades Scopus (Elsevier). A més de presentar la informació en mapes, gràfics i taules, els portals permeten descarregar els resultats obtinguts en format de full de càlcul.

SCImago és un grup de recerca especialitzat en l’anàlisi, representació i recuperació de la informació científica mitjançant tècniques de visualització. Està integrat per investigadors del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i les universitats de Granada (UGR), Extremadura (UEX), Carlos III de Madrid (UC3M) i Alcalá de Henares (UAH).

SCImago Institutions Rankings (SIR) és una classificació d’institucions acadèmiques i de recerca a partir d’un indicador compost que combina 3 dimensions: rendiment científic, resultats de la innovació i impacte social (mesurat a través de la visibilitat del lloc web). La versió actual de SIR (any 2016) conté 5.147 institucions, que es poden ranquejar per sectors institucionals i regions o països, però només ofereix la posició de cada institució en el rànquing (no els valors dels indicadors que s’usen per situar-la).

Figura 1. SCImago Institutions Rankings (SIR 2016)
SCImago Institutions Ranking (SIR)

SCImago Journal & Country Rank (SJR) és un portal amb indicadors bibliomètrics de revistes i països, els quals poden ser comparats entre ells o analitzats de forma separada. Així, cada revista i país presenta un perfil individual amb l’evolució temporal de les mètriques més significatives.

La darrera versió de SJR (any 2015) conté els Journal Ranks, amb informació bibliomètrica de 29.713 revistes, i els Country Ranks, amb dades bibliomètriques de 239 països per al període 1996-2015. Els dos rànquings de SJR presenten filtres (àrees i categories; regions i països; anys; etc.) i els resultats es poden ordenar segons diferents indicadors bibliomètrics: SCImago Journal Rank (SJR); Índex H; Documents (totals o citables, 3 anys); Citacions (3 anys), etc. A més, s’ofereix accés a 3 projectes de visualització d’informació: Shape of Science; Subject Bubble Chart; i, per últim, World Report.

Figura 2. SCImago Journal & Country Rank (SJR 2015)
SCImago Journal & Country Rank (SJR)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del grup SCImago, així com altres entrades sobre bibliometria publicades a aquest blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter