Dos informes sobre l’estat de la innovació europea (2016)

La innovació és un factor clau per al creixement econòmic. Les edicions noves de dos informes publicats per la Comissió Europea (CE) analitzen el progrés general de la innovació europea a escala estatal i regional. En aquest context, els territoris de llengua i cultura catalanes segueixen una tendència descendent que els allunya de la mitjana europea.

a) «2016 European Innovation Scoreboard»

EIS 2016L’informe «2016 European Innovation Scoreboard» (abans «Innovation Union Scoreboard») proporciona una anàlisi comparativa del comportament en innovació dels 28 països membres de la Unió Europea (UE), a més d’Islàndia, Israel, Macedònia, Noruega, Sèrbia, Suïssa, Turquia i Ucraïna. L’estudi valora les fortaleses i debilitats dels sistemes nacionals d’innovació i identifica les àrees a millorar. Els 25 indicadors d’innovació usats corresponen a 8 dimensions: recursos humans; sistemes de recerca; finançament i suport; inversió privada; enllaços i emprenedoria; actius intel·lectuals; empreses innovadores; i, per últim, efectes econòmics.

A escala mundial, es constata que Europa segueix progressant per convergir amb als líders mundials en innovació (Corea del Sud, els Estats Units d’Amèrica i el Japó), però encara existeixen limitacions derivades de l’escassa inversió empresarial i un marc restrictiu.

A partir del rendiment mitjà en innovació, els estats es classifiquen en 4 grups diferents: líders; innovadors forts (per sobre de la mitjana europea); innovadors moderats (per sota de la mitjana); i, finalment, innovadors modestos. Suècia continua al capdavant del continent, seguida per Dinamarca, Finlàndia, Alemanya i els Països Baixos. Espanya és la 21a dels 28 estats membres de la UE i es situa en la categoria de països innovadors moderats. Tot i això segueix retrocedint posicions respecte a edicions anteriors de l’informe.

A més de consultar l’informe global i els perfils dels 36 estats analitzats, la pàgina web de l’informe «European Innovation Scoreboard (2016)» ofereix una eina interactiva per seleccionar i comparar indicadors i països. També es pot accedir als annexos metodològics i descarregar la base de dades completa en un full de càlcul.

b) «Regional Innovation Scoreboard (2016)»

RIS 2016L’informe «Regional Innovation Scoreboard (2016)» permet valorar el desenvolupament innovador a partir d’un nombre més limitat d’indicadors, centrats sobretot en els resultats de les pimes. La darrera edició abasta 214 regions de 22 països membres de la UE, a més de Noruega i 6 estats membres de dimensions més reduïdes.

Les regions es classifiquen en líders en innovació (36 regions), innovadores fortes (65), innovadores moderades (83 regions) i innovadores modestes (30). Les regions capdavanteres estan localitzades als estats més innovadors, encara que n’hi ha algunes a països moderats (per exemple, el País Basc). A més, es demostra que l’especialització en tecnologies facilitadores essencials millora el desenvolupament innovador regional.

En el marc dels territoris de llengua i cultura catalanes, Catalunya i el País Valencià es situen en el tercer grup però el rendiment global ha baixat, respectivament, un 7% i un 5% en relació a l’edició de l’any 2014. A més, les Illes Balears es mantenen entre les regions menys innovadores del continent.

Per a més informació, podeu consultar les pàgines web dels informes «European Innovation Scoreboard (EIS 2016)» i «Regional Innovation Scoreboard (RIS 2016)».

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter