Convocatòria: Ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E) (BEQUES PREDOCTORALS 2016)

caibLa Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears ha obert la convocatòria d’Ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E) (BEQUES PREDOCTORALS 2016). La finalitat de la convocatòria és finançar 14 ajuts per a la contractació laboral i taxes acadèmiques de titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l’objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica.

Les entitats beneficiàries poden universitats, centres d’R+D públics i privats sense finalitat de lucre, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica i empreses innovadores que realitzin activitats d’R+D. La convocatòria està cofinançada pel Programa Operatiu del Fons Social Europeu (2014-2020) de les Illes Balears i l’import global màxim és d’1,251 milions d’euros. La durada dels ajuts és de 4 anys mitjançant 2 modalitats:

a) Modalitat A (FPI): 12 ajuts per a la formació de doctors mitjançant el cofinançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, del personal investigador en formació en centres d’R+D de les Illes Balears. La tesi doctoral ha d’estar associada a un projecte d’investigació finançat per projectes d’R+D subvencionats per convocatòria pública competitiva.

b) Modalitat B (FPI-E): 2 ajuts per a la formació de doctors en empreses balears mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental, en el qual s’ha d’emmarcar la tesi doctoral.

Les àrees estratègiques i els àmbits prioritaris dels ajuts es corresponen amb els establerts en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (2013-2017) i l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a les Illes Balears (RIS3): Ciència i tecnologia marines; Ciències biomèdiques i ciències de la salut; Turisme; Medi ambient; i, per últim, Continguts digitals basats en el coneixement.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació (18/08/2016) de la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Les sol·licituds es poden presentar al registre de la Direcció General d’Innovació i Recerca del Govern de les Illes Balears.

Per a més informació, podeu consultar la Seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter