El professorat de les universitats públiques de Catalunya i l’Estat espanyol: Anàlisi quantitativa i temàtica

Universitats públiques CatalunyaL’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha publicat dos informes estadístics sobre el Personal Docent i Investigador (PDI) de les universitats públiques de Catalunya i l’Estat espanyol. Aquesta informació permet analitzar l’evolució del professorat universitari català des del curs 1999-2000 i establir comparatives de forma global amb l’Estat espanyol i per àrees de coneixement MEC. Els informes tenen en compte el nombre de persones (no Equivalència a Dedicació Plena) que són funcionaris i personal contractat a temps complet o parcial, però només dels centres propis, no dels adscrits.

L’informe Personal Docent Investigador (PDI), per universitats i àrees de coneixement MEC presenta les dades del PDI de les universitats públiques de Catalunya des del curs 1999-2000 fins al 2013-2014. Les dades s’han obtingut de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) de la Generalitat de Catalunya.

El PDI català ha passat dels 11.709 professors (curs 1999-2000) fins als 15.494 (curs 2013-2014), amb un pic màxim de 16.165 (curs 2010-2011). En relació al PDI espanyol, Catalunya ha crescut en termes relatius, passant del 14,7% (curs 1999-2000) al 16,4% espanyol (curs 2013-2014). Al llarg del mateix període, la taxa de variació interanual (vegeu Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo) s’ha situat en una mitjana positiva d’un 2%, malgrat els decreixements dels cursos 2011-2012 (-3,3%) i 2012-2013 (-2,2%). En termes absoluts, el PDI català es manté en nivells superiors als anteriors a la crisi econòmica.

gr1pdib

L’informe Personal Docent Investigador (PDI), per àrees de coneixement MEC mostra les dades del PDI de les universitats públiques espanyoles des del curs 1998-1999 fins al 2014-2015. Les dades s’han obtingut de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i, a partir del curs 2011-2012, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

La situació a l’Estat espanyol és pitjor que a Catalunya. Els 94.453 professors del curs 2014-2015 representen una xifra inferior al període anterior a la crisi econòmica, amb una forta caiguda acumulada (vegeu Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo) en els cursos 2011-2012 (-8,9%), 2012-2013 (-3,2%) i 2013-2014 (-1,7%). Així, el PDI espanyol està encara força lluny dels 108.790 professors del curs 2010-2011.

Des d’una perspectiva temàtica, l’agregació de les àrees de coneixement en 8 àmbits CONACIT (vegeu Gràfics 2-3, feu un clic per ampliar-los) demostra el predomini de les Ciències socials (més accentuat en el cas espanyol), les Ciències mèdiques i de la salut, i l’Enginyeria i l’Arquitectura. Així, aquests 3 àmbits acumulen gairebé 2 terços del professorat universitari públic a Catalunya i a l’Estat espanyol.

gr2pdicatb

gr3pdiespb

Per a més informació, podeu consultar els informes de Recursos Humans del portal MERIDIÀ, així com els llocs web de la SUR, l’INE i el MECD.

Una resposta a El professorat de les universitats públiques de Catalunya i l’Estat espanyol: Anàlisi quantitativa i temàtica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter