Quina és la distribució regional de les activitats tecnològiques a la Unió Europea?

The Distribution of Technological Activities in Europe: A Regional PerspectiveEl Joint Research Centre (JRC) ha presentat l’informe «The Distribution of Technological Activities in Europe: A Regional Perspective», que analitza els principals patrons i tendències de la distribució regional de les capacitats tecnològiques a l’àrea de la Unió Europea en el període 1996-2011. La finalitat de l’estudi consisteix a proporcionar evidències empíriques actualitzades per donar suport a les anàlisis i iniciatives en el context de les polítiques europees de cohesió.

En concret, l’informe presenta 3 objectius: a) Avaluar la polarització tecnològica regional i la seva evolució; b) Detectar canvis en els patrons d’especialització tecnològica de les regions; i, per últim, c) Identificar trajectòries més efectives i capaces de sostenir un creixement econòmic a llarg termini i facilitar processos de convergència.

L’estudi es fonamenta en l’anàlisi de REGPAT, una base de dades de patents de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) on les invencions estan enllaçades amb les regions dels sol·licitants i inventors. Les dades de patents permeten identificar els camps tecnològics en què una regió és més activa i mesurar l’especialització tecnològica regional (vegeu Gràfic 1). Així, a partir dels codis de la International Patent Classification (IPC), les patents s’han classificat en 5 sectors principals (Enginyeria elèctrica; Instruments; Química; Enginyeria mecànica; Altres sectors) i 35 camps tecnològics. D’altra banda, les regions es classifiquen en 4 grups segons el nivell d’innovació: capdavanteres; seguidores; moderades; i modestes.

Gràfic 1
The Distribution of Technological Activities in Europe: A Regional Perspective

Els autors de l’informe destaquen la distribució desigual de les capacitats tecnològiques i l’heterogeneïtat de perfils regionals. Tot i això, en el període 1996-2011 s’ha detectat un cert grau de convergència tecnològica entre les regions perifèriques i menys innovadores respecte als territoris capdavanters, els quals es caracteritzen per una especialització en sectors de TIC i d’Enginyeria elèctrica. D’altra banda, el nivell absolut d’especialització tecnològica de les regions ha baixat en el període 1996-2011, fet que indica una major distribució dels esforços innovadors cap a diferents camps tecnològics.

Finalment, l’informe posa en evidència que el creixement de les patents i la qualitat del capital humà exerceixen un impacte positiu en el desenvolupament econòmic a llarg termini. A més, existeixen evidències de què la concentració d’esforços en un nombre restringit de camps tecnològics (sense un canvi radical dels perfils d’especialització) està associada a un millor creixement.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’informe «The Distribution of Technological Activities in Europe: A Regional Perspective».

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter