La formació de nous investigadors: Informes estadístics sobre tesis doctorals (2000-2014)

MECDQuina capacitat té el nostre sistema científic per formar nous investigadors? Les dades estadístiques sobre tesis doctorals constitueixen un indicador fonamental per un sistema científic avançat.

En aquesta línia, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha publicat tres informes estadístics sobre les tesis doctorals de les universitats dels territoris de llengua i cultura catalana en relació a l’Estat espanyol i a la Unió Europea (UE). D’aquesta manera es pot fer una anàlisi de l’evolució per territoris, universitats i àmbits científics del període 2000-2014. En termes absoluts, s’ha incrementat el nombre de tesis de forma considerable a tots els territoris, on l’àmbit de Ciències i Informàtica és capdavanter. A escala continental, Catalunya supera clarament la mitjana de tesis doctorals per milió d’habitants. En els pròxims anys, caldrà analitzar l’impacte del canvi de normativa dels cursos de doctorat (Real Decret 99/2011), que limità a 5 anys el termini per presentar les tesis als alumnes amb estudis iniciats per legislacions anteriors.

Al portal MERIDIÀ s’ha publicat l’informe estadístic Tesis doctorals, per universitats, àmbits ISCED i estudis que inclou les dades dels anys 2012-2014 sobre les tesis aprovades a les universitats d’Espanya, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Les dades que s’hi poden consultar són el nombre de tesis i el percentatge respecte al total espanyol per universitats i per àmbits i estudis de la International Standard Classification of Education (ISCED 2011).

La informació s’ha extret del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), que va substituir a l’Instituto Nacional de Estadística (INE) com a ens responsable de les estadístiques de tesis. En aquest sentit, també es pot consultar l’informe Tesis doctorals, per universitats, àrees científiques i estudis per al període 1999-2011, estructurat en cursos acadèmics i amb una classificació d’àrees i estudis específica de l’INE.

En el període 2000-2014, a Catalunya s’han llegit 23.486 tesis doctorals (un 19,2% estatal), al País Valencià, 12.212 (un 10%) i a les Illes Balears, 748 (un 0,6%). Per tant, als territoris de llengua i cultura catalanes s’hi han format 36.446 investigadors des del curs 1999-2000 fins a finals de l’any 2014. En termes absoluts, s’ha incrementat de forma considerable el nombre de tesis (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo). Així, Catalunya ha passat de 1.104 tesis (curs 1999-2000) a 2.476 (any 2014); el País Valencià, de 652 a 1.087; i, per últim, les Illes Balears, de 43 a 75. D’altra banda, l’Estat espanyol també ha augmentat, de 6.408 tesis (curs 1999-2000) a 11.316 (any 2014). Per àmbits ISCED 2011, les dades estadístiques demostren que l’àmbit de Ciències i Informàtica ocupa el primer lloc en tots els territoris analitzats amb percentatges d’entre el 40% i el 50%.

Tesis doctorals 2000-2014

Pel que fa a la comparació internacional, l’informe Tesis doctorals presenta el nombre de tesis doctorals llegides en el període 2000-2014 als països europeus i a les principals potències científiques mundials (font d’informació: Eurostat). Així, els territoris de llengua i cultura catalana representen l’any 2013 un 2,76% de les tesis doctorals de la UE: Catalunya (1,87%), les Illes Balears (0,05%) i el País Valencià (0,84%). La ponderació de les dades per la població evidencien que Catalunya (307,2 tesis per milió d’habitants, any 2013) està clarament per sobre de la mitjana europea (242,8) i espanyola (224,8), mentre que el País Valencià (205,5) i, sobretot, les Illes Balears (59,5) es situen per sota.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de Tesis doctorals del portal MERIDIÀ, així com d’altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter